x

Nyt parløb: Klimatilpasning og rehabilitering

Pressemeddelelse 20. januar 2016

Med et tilskud på 15 mio. kroner sørger Realdania nu for, at arealerne omkring MarselisborgCentret i Aarhus får et nyt og bedre liv. Planen er verdens første bypark, der både håndterer overskydende regnvand og inviterer borgerne til sundhedsfremmende samvær.

Der bliver noget for øjet, noget for kroppen, noget for sjælen og endda også noget for miljøet, når en ny bypark snart ser dagens lys i Aarhus. 

Med hjælp fra Realdania skal området omkring MarselisborgCentret omdannes til en offentlig bypark for både MarselisborgCentrets brugere, som er mennesker i rehabilitering, og aarhusianerne i al almindelighed. 

Åbent for alle - altid
Her skal alle kunne mødes og nyde de grønne omgivelser, og her skal de også kunne lege, motionere og træne kroppen på forskellig vis. Funktionsnedsættelse i form af sygdom, handicap eller sociale problemer skal ikke være begrænsende. Området skal være indbydende og åbent hele året og døgnet rundt, og det vil bestå af både åbne og overdækkede arealer. 

Samtidig skal området designes til på smukkeste vis at kunne håndtere store regnmængder – noget, som med klimaforandringerne er en stadig større udfordring for byerne. Planen er, at den nye park skal kunne klare skybrud. 

Ny kombination
Ifølge områdechef for MarselisborgCentret, Jan Sau Johansen, er netop den kombination af rehabilitering og klimatilpasning ny, og han glæder sig til at komme i gang med den projektkonkurrence, der skal skaffe de bedste ideer til den detaljerede udformning af området.

”Ud over brugerne af MarselisborgCentret bor der 15.000 mennesker inden for fem minutters gang, og desuden findes der en del institutioner og foreninger i området. Så hvis vi gør det her rigtigt, vil det blive til glæde for mange mennesker”, siger Jan Sau Johansen. 

Flere partnere
Realdania har givet tilsagn om 15 mio. kroner til at realisere SPARK-projektet, som det hedder. Det står for Sunde Park Aktiviteter, Rehabilitering og Klima. Projektet er et samarbejde mellem MarselisborgCentret, dets ejere (Region Midtjylland og Aarhus Kommune), Aarhus Vand samt Realdania. 

”SPARK-projektet bliver en nyskabende kombination af klimatilpasning og rehabilitering, der vil kunne komme alle til gode. Vi glæder os til samarbejdet om dette spændende projekt, der skal gennemføres med høj kvalitet i en historisk del af byen omkring det gamle hospital,” siger projektleder i Realdania, Gustav Z. Brade. 

Region Midtjylland, Aarhus Kommune, Aarhus Vand og MarselisborgCentret investerer samlet 20 mio. kroner i projektet, der således har en samlet budgetramme på 35 mio. kroner. 

Nye løsninger
Alle involverede lægger vægt på, at projektet skal være med til at udvikle nye løsninger tekniske såvel som samarbejdsmæssige ud fra en helhedsorienteret og bæredygtig betragtning. Det færdige projekt skal fremstå som et udstillingsvindue og være til inspiration for andre.