x

Hvordan er livskvaliteten i passivhuse?

Pressemeddelelse 2. juni 2008

Aalborg Universitet har udsendt følgende pressemeddelelse: Danmarks hidtil største udviklingsprojekt inden for byggeri af énfamilie-passivhuse, Komforthusene i Skibet ved Vejle, bliver nu genstand for et AAU-ledet forskningsprojekt. Projektet skal give viden dels om husenes energiforbrug og indeklima, dels om hvordan det er at bo i et lavenergihus. Realdania støtter forskningsprojektet, som løber over de næste tre et halvt år.

I den lille by Skibet ved Vejleådalen vest for Vejle bygger man lige nu på Danmarks første større gruppe af såkaldte passivhuse, dvs. lavenergihuse, der er så tætte og velisolerede, at de kan opvarmes udelukkende ved hjælp af solvarme samt den interne varmeproduktion, husets beboere selv genererer. Husene er desuden udstyret med et ventilationssystem, der sikrer et sundere indeklima end traditionelle huse.
 
Komforthusene, som de ti énfamilies-passivhuse i Skibet hedder, vil, når de i løbet af 2008 står færdige, blive genstand for et forskningsprojekt ledet af Aalborg Universitet. Projektet foregår i tæt samarbejde med Saint-Gobain Isover A/S, der er initiativtagere til Komforthusene, samt TRE-FOR Energiforsyning og Nilan A/S. Projektet løber over de næste tre et halvt år og har til formål at indhente og formidle viden om passivhuse i Danmark, en viden der bliver stadig mere aktuel i takt med et øget politisk fokus på lavenergibyggeri.  
 
Passivhusene bliver undersøgt ud fra såvel en teknisk som en sociologisk vinkel. De tekniske målinger går på husenes energiforbrug og indeklima. Blandt andet skal der indhentes ny viden om behovsstyret ventilation i boliger: Hvor meget ventilation er nødvendig for at opretholde et godt indeklima, og vil man kunne mindske ventilationsmængden og dermed spare energi, hvis man kun tænder ventilationsanlægget, når der er behov for det?
 
Sideløbende med de tekniske målinger vil Komforthusenes beboere blive interviewet – først om deres forventninger og siden om deres oplevelse og vurdering af husenes funktion og indeklima. Undersøgelsen skal kaste lys over, hvilken betydning det har for beboernes livskvalitet og velbefindende at flytte ind i et passivhus.
 
Projektets resultater vil løbende blive formidlet både til kommende boligejere og til byggebranchen. Det sker via en projekthjemmeside, i artikler i faglige tidsskrifter samt på møder med de virksomheder, der er involveret i Komforthus-projektet.
 
Yderligere oplysninger:
  • Adjunkt Tine S. Larsen, Aalborg Universitet, tlf. 99 40 85 57
  • Projektleder Søren Smidt-Jensen, Realdania, tlf. 32 88 53 44
  • Yderligere information om konsortierne og de ti huse findes på www.komforthusene.dk
 
Fakta:
  • Første spadestik til Komforthusene blev taget i november 2007, og de første huse ventes at stå færdige i tredje kvartal 2008.
  • Bag Komforthusene står isoleringsvirksomheden Saint-Gobain ISOVER a/s, Zeta-Invest og Middelfart Sparekasse. De 10 énfamilieshuse bliver opført af ni forskellige konsortier, som alle blev dannet ved projektets opstart.
  • Komforthusene er forskellige med hensyn til størrelse, arkitektonisk udformning og byggetekniske løsninger. Samtidig bliver husene opført på normale kommercielle vilkår. De giver derfor et unikt udgangspunkt for demonstration og dokumentation af passivhusløsninger i Danmark. Yderligere information om konsortierne og de 10 huse findes på projektets hjemmeside www.komforthusene.dk
  • Den samlede økonomiske ramme for forskningsprojektet er på 2,7 mio. kr. Heraf bidrager Realdania med 1,6 mio. kr.
  • Både byggeprojekt og måleprojekt er i trit med udviklingen på den energipolitiske scene, hvor der er et ønske om et øget fokus på lavenergibyggeri. Allerede i 2010 vil kravene til standardbyggeriet svare til en reduktion af energiforbruget på 25 procent af niveauet i dag. Reglerne strammes igen i 2015 og 2020 – begge gange med yderligere 25 procent. Energi-standarden i passivhusene, der opføres i Skibet i 2008, svarer til den standard det danske byggeri skal op på mellem 2015 og 2020.
  • Aalborg Universitets hold bag projektet består af adjunkt Tine S. Larsen, Per Heiselberg (Professor og leder af Architectural Engineering) og Søren Aggerholm (Forskningschef for Energi og Miljø, SBI/Aalborg Universitet).