x

Ambitiøst forskningsprogram skal hjælpe bygningsejere med at fjerne PCB i indeluften

Pressemeddelelse 16. juni 2011

Realdania, Erhvervs- og Byggestyrelsen og Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet (SBi) lancerer i dag en fælles forskningsindsats, der skal anvise de mest effektive metoder til at nedbringe PCB i indeluften. Indsatsen er et centralt initiativ i regeringens handlingsplan for PCB i bygninger.

Søren Tegen Pedersen, vicedirektør i Erhvervs- og Byggestyrelsen:
- Erfaringer viser, at det kan være både kompliceret og dyrt at fjerne PCB fra indeluften i de bygninger, hvor Sundhedsstyrelsens aktionsværdier er overskredet. Derfor er det vigtigt at finde frem til de sundhedsmæssigt mest forsvarlige og omkostningseffektive metoder til at renovere for PCB. Vi iværksætter derfor i samarbejde med Realdania og Statens Byggeforskningsinstitut et ambitiøst forskningsprogram, der skal dokumentere og teste konkrete renoveringsmetoder i en række udvalgte bygninger, hvor der er konstateret PCB.

Hans Peter Svendler, direktør i Realdania:
- Vi må forvente, at der i de kommende år vil dukke flere byggerier op, hvor PCB udgør et problem for indeklima og sundhed. Med dette projekt kan vi være med til at kvalificere videngrundlaget for håndtering af PCB i bygninger, og dermed sikre at der sker en videndeling, der gør at bygningsejere ikke skal ”starte forfra” hver gang der identificeres en bygning med sundhedsskadelig PCB.

I programmet vil SBi følge, dokumentere og analysere effekten af forskellige metoder til at nedbringe PCB i indeluften, som bliver anvendt i konkrete renoveringsprojekter i de kommende år. SBi vil løbende offentliggøre resultaterne fra deres indsats, som i sidste ende senest i 2013 vil munde ud i konkrete anvisninger til PCB renovering.

Lars Gunnarsen, professor, SBi:
- Vi er glade for denne mulighed for at skabe ny forskningsbaseret viden, der vil hjælpe byggeriets parter i indsatsen for at sikre sundhedsmæssigt tilfredsstillende forhold i indeklimaet. Forskningen i oprydningen efter en af fortidens store forsyndelser vil med dens klare fokus på sundheden for bygningsbrugerne bringe nyttig viden, der også internationalt set vil vække opsigt.

Der er allerede truffet aftale med KAB og Boligselskabernes Landsforening om at en kommende stor renovering af 295 lejligheder i Farum Midtpunkt skal indgå i projektet.

I de kommende måneder vil andre relevante renoveringsprojekter blive identificeret og inviteret til at deltage i forskningsindsatsen. Ønsket er at sikre en solid og bred repræsentation af bygningstyper og renoveringsmetoder med henblik på at så mange bygningsejere som muligt kan få gavn af de kommende anvisninger.

For at sikre en løbende opsamling og erfaringsudvikling bygningsejere og udførende parter i mellem etableres en følgegruppe til projektet.

FAKTA

Fakta om PCB og den nye handlingsplan, herunder forskningsprogram
PCB er en miljøgift, der bl.a. har været anvendt i byggematerialer som fx fugemasse i perioden 1950-1977. Anvendelsen af PCB i byggematerialer har været forbudt siden 1977. PCB-eksponering formodes ikke at forårsage akut sygelighed, men langvarig udsættelse over en årrække kan medføre en række sundhedsskadelige effekter og kan bl.a. være hormonforstyrrende og potentielt kræftfremkaldende.

Regeringen offentliggjorde den 25. maj 2011 en handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger. Handlingsplanen indeholder i alt 19 initiativer, der skal styrke grundlaget for, at PCB i bygninger identificeres og håndteres korrekt, således at arbejdsmiljø og indeluft hverken udgør en sundhedsfare for beboere, brugere af bygninger eller bygningsarbejdere. Derudover skal handlingsplanen styrke indsatsen for at bortskaffe PCB-holdigt affald korrekt.

Handlingsplanen er udarbejdet af Økonomi- og Erhvervsministeriet, Miljøministeriet, Socialministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Beskæftigelsesministeriet.
Som et led i handlingsplanen iværksætter Realdania, Erhvervs- og Byggestyrelsen og Statens Byggeforskningsinstitut forsøg med konkrete renoveringsmetoder i en række udvalgte bygninger, hvor der er konstateret PCB med henblik på at få mere viden om omkostningseffektive renoveringsmetoder, der reducerer PCB-indholdet i indeluften. Forskningsprogrammet skal i sidste ende munde ud i konkrete anvisninger til PCB-renovering, som er klar i 2013.

Der er truffet aftale med KAB og Boligselskabernes Landsforening om, at en kommende stor renovering af 295 lejligheder i Farum Midtpunkt blandt andet vil indgå i projektet. Bebyggelsen Farum Midtpunkt er et eksempel på, at PCB fra bygningsfuger kan forurene indeluften og boligens vægge og gulve.

KAB er gennem en lang række forsøg nået frem til en renoveringsmetode, der fjerner alle primære kilder med PCB og som KAB nu vil anvende i Farum Midtpunkt. Både indvendige og udvendige fuger i såvel lejligheder som gangarealer fjernes, ligesom alle gulve og køkkener fjernes for at undgå eventuelle skjulte primære kilder såsom fx fugerester eller lignende under gulvene. Afslutningsvist vil KAB udbage boligerne, dvs. at konstruktionerne opvarmes til 40 grader eller mere, hvilket forventes at reducere afgasningen fra sekundære kilder som fx beton.