x

Schmidt, Hammer & Lassen tegner højskolen til Performers House i Silkeborg

Pressemeddelelse 10. juni 2005

Arkitektfirmaet Schmidt, Hammer & Lassen er af en enig dommerkomité valgt som vinder af arkitektkonkurrencen om et nyt bygningskompleks til den internationale højskole Performers House. Det vindende projekt blev i dag præsenteret på Papirfabrikken i Silkeborg, hvor højskolen får til huse.

Det nye bygningskompleks til Performers House er fint tilpasset Papirfabrikkens historiske kontekst og kommer til at bestå af tre hovedelementer: Den gamle kedelbygning, et nyopført hus samt et udendørs pladsrum opdelt i mindre intime byrum, kaldet Plaza. Tanken bag Plaza er at skabe et pulserende byrum med interaktion mellem højskolen og det øvrige område, der bl.a. tæller cafémiljø, musikteater, biograf, mediehus og boliger.

Det nye hus bliver enkelt i formen med et moderne og kraftfuldt udtryk. Huset vil rumme undervisningslokaler, elevværelser og store opholdsarealer. I den underste etage af huset lægges der op til en transparent og åben zone med en elevcafé ud mod Plaza og eksisterende torv. Mest markant bliver husets to store scener, der helt bogstaveligt vil få Performers House til at åbne sig mod byen, når skodderne slås op og projektørerne bliver tændt. Det er idéen, at beklæde selve huset med en perforeret rustrød stålkappe, som vil stråle og blinke, når lyset i bygningen tændes om aftenen. Derudover tilføres byen en værkstedsscene, hvor det kulturelle mødet mellem højskolens internationale og Silkeborgs kulturelle vækstlag får optimale rammer.

I sin betænkning skriver dommerkomitéen bl.a.: ”Projektet er et smukt og stofligt hus i prunkløs enkelthed, der indpasser og indlever sig i konteksten og programmet.” Og komitéen fortsætter: ” Dommerkomitéen finder projektet meget indlevet, og behandlingen af programmet sammenholdt med den overordnede bearbejdning af byrummet, udtrykker en vilje og et ønske om at skabe sted og identitet i bygningerne, indenfor såvel som udenfor.”

”Det vinder-projekt, som Schmidt, Hammer og Lassen har skabt, er på en radikal og nytænkende måde en aktiv medskaber af den synergi, som hele det indholdsmæssige grundlag for Performers House lægger op til”, siger Lars Ilum, projektansvarlig for Performers House, ”En synergi der hele tiden pendler mellem det sociale og det faglige møde på højskolen og hele tiden er til stede i kulturmødet – i mellem det lokale og det internationale. Alt i alt synes vi, at have fået skabt et godt bud på fremtidens højskole.”

”Projektet fra Schmidt, Hammer og Lassen er et arkitektonisk velfungerende samlet højskole-anlæg som på overbevisende måde er tænkt ind i den omgivende bymæssige sammenhæng”, siger Hans Peter Svendler, direktør i Fonden Realdania, der støtter projektet med 20 mio. kr., ”Projektets udadvendthed med de åbne scener og Plaza vil i høj grad underbygge sammensmeltningen mellem unge performere under uddannelse og byens øvrige liv”.

I følge planen vil byggeriet blive sat i gang i løbet af efteråret 2005.

Yderligere oplysninger
Projektansvarlig Lars Ilum, Performers House, tlf. 26 12 20 74
Projektleder Marianne Kofoed, Fonden Realdania, tlf. 70 11 66 66

FAKTA

Performers House er en international højskole, der bliver nyskabende i forhold til kunst, kultur, læring og erhverv - på europæisk niveau. Der er tale om en helt ny type højskole, der med base i unikke arkitektoniske og kulturhistoriske rammer vil skabe et vindue til Europa for kreative unge fra hele verden. 40 procent af skolens elever skal således være fra udlandet. Samtidig vil skolen arbejde tæt sammen med det lokale kulturliv i Silkeborg. 

Foruden halvårlige højskoleophold vil Performers House tilbyde efteruddannelse af professionelle kunstnere samt være platform for samarbejdet mellem erhverv og kultur. 

Performers House får adresse på Silkeborgs gamle papirfabrik, nærmere bestemt i den gamle kedelbygning der bliver udvidet med nybyggeri. Papirfabrikken er de seneste år omdannet til et spændende kultur- og erhvervsområde, der ligger smukt ned til Gudenåen og tæt på bymidten. Den centrale placering gør det oplagt at lade højskolens mini-verden spille sammen med områdets øvrige kultur- og erhvervsinstitutioner og blive en integreret og synlig del af livet i Silkeborg. 

Projektet støttes af Silkeborg Kommune, Århus Amt, Kulturministeriet og Fonden Realdania samt en lang række virksomheder og andre private fonde.