x

Schønherr skal skabe Porten til Lolland

Pressemeddelelse 24. juni 2011

Det bliver landskabsarkitektfirmaet Schønherr i samarbejde med arkitektfirmaet ADEPT og Kuben Management, der sammen med Lolland Kommune, lokale borgere og en række andre aktører skal skabe projektet Porten til Lolland - Lollands nye visitkort.

Porten til Lolland skal styrke lokalområdet ved Hunseby-Maglemer og Bandholm og gøre det mere attraktivt for både borgerne og de mange tusinde besøgende, som hvert år gæster områdets store attraktion: Knuthenborg Safaripark. Projektet er en del af Mulighedernes Land – et partnerskabsprojekt mellem Lolland Kommune, Thisted Kommune, Bornholms Regionskommune og Realdania om udvikling af Danmarks yderområder.

Området ved Hunseby og Bandholm er meget naturskønt, domineret af herregårdslandskabet omkring Knuthenborg og med skov, industrihavn, små landbymiljøer og en god infrastruktur. Ideen er nu at udvikle de fysiske kvaliteter og derigennem styrke de to landsbyer ved Knuthenborg.

Tre udvalgte rådgivere har budt ind med hver deres forslag til at løse opgaven, og dommerkomiteen har på den baggrund valgt Schønherr-teamet som vinder.

Dommerkomiteen fremhæver i sin betænkning, at vinderforslaget fint underbygger de eksisterende miljøer og deres kvaliteter, og at det desuden er meget konkret tænkt. Komiteen fremhæver også, at forslaget vil gøre det muligt at tage hul på de tiltag og den udvikling, som borgere og involverede efter en lang proces er ivrige efter at komme i gang med.     

Forslaget indeholder et idekatalog med forskellige konkrete tiltag. Overordnet er der tale om ét nedslagspunkt i hver af landsbyerne og etablering af bedre stier og forbindelser mellem dem. Tanken er på den måde både at skabe opmærksomhed om hver landsby ved at bruge de eksisterende kvaliteter og samtidig binde landsbyerne bedre sammen. I forslaget lægges der også op til et tæt samarbejde med områdets borgere om de konkrete tiltag.

Konkret foreslås at anlægge en ny havneplads i Bandholm ved udkørslen fra Knuthenborg Safaripark. Ideen er her at skabe bedre samspil mellem den rekreative park, den rå industrihavn samt landsbygaden og endestationen for veteranjernbanen. Desuden forslås det at etablere forskellige cykel- og stiforbindelser i området, blandt andet langs Hunsåen.

Vinderteamet arbejder nu videre med forslaget i samarbejde med Lolland Kommune og lokale borgere. Man forventer at indbyde til borgermøde efter sommerferien, hvor planerne bliver præsenteret.

De to andre forslag var udarbejdet af BASCON + metopos og Bertelsen og Scheving Arkitekter i samarbejde med Dansk Bygningsarv.

Dommerbetænkningen kan læses på www.mulighedernesland.dk

Pressemeddelelsen er udsendt af Lollands Kommune.