x

Hvem skal udvikle Porten til Lolland?

Pressemeddelelse 17. februar 2011

I samarbejde med Realdania inviterer Lolland Kommune interesserede virksomheder og teams til at søge om prækvalifikation til arkitektkonkurrencen 'Porten til Lolland'. Målet er, at Knuthenborg Park & Safari sammen med landsbyerne Hunseby-Maglemer og Bandholm skal være en port til Lollands herligheder.

Landsbyerne Bandholm og Hunseby-Maglemer ligger på hver deres side af Knuthenborg Park & Safari. Hvert år kører parkens cirka 250.000 besøgende gennem Hunseby-Maglemer på vej ind i parken og ud gennem Bandholm efter endt besøg. De mange besøgende er udgangspunkt for, at Lolland Kommune i samarbejde med Realdania nu igangsætter projektet Porten til Lolland, der har et samlet budget på cirka 9 millioner kroner. Projektet skal vise, hvordan den store turistattraktion og de to landsbyer i fællesskab kan løfte lokalområdet og åbne de besøgendes øjne for Lollands mange kvaliteter.

Borgmester Stig Vestergaard er spændt på at se hvem og hvor mange, der søger om at få lov til at deltage i konkurrencen. ”Porten til Lolland er en fantastisk mulighed for Lolland. Jeg håber, at mange arkitektfirmaer ser det som en spændende chance for at være med til at nytænke den måde, man laver landsbyfornyelser. De skal hjælpe os med at gøre Hunseby-Maglemer og Bandholm til mere attraktive steder at bo og give besøgende fra nær og fjern en bid af Lolland, som giver dem lyst til flere oplevelser i vores landsdel”

I konkurrencen vil der være fokus på, hvordan landsbyerne med små midler kan udvikles med udgangspunkt i deres særlige kvaliteter. Begge landsbyer rummer interessante historiske kulturmiljøer, adgang til smukt landskab og et aktivt lokalt liv. Det er disse fysiske kvaliteter og menneskelige engagement, som projektet skal skabe bedre rum for, og som skal formidles til de mange besøgende. Opgaven i Porten til Lolland indeholder således fire sammenhængende delopgaver:

  • Landsbymiljøet i Bandholm skal styrkes 
  • Landsbymiljøet i Hunseby-Maglemer skal styrkes 
  • Oplevelsen af sammenhæng mellem de to landsbyområder og Knuthenborg Park & Safari skal underbygges 
  • De lokale kvaliteter skal formidles til de mange besøgende med baggrund i konceptet: Porten til Lolland

Interesserede virksomheder og teams kan ansøge om prækvalifikation frem til den 7. marts 2011. Herefter udvælges op til tre konkurrerende til selve udbudsrunden. Vinderen forventes fundet 25. maj, og projektet tænkes realiseret i løbet af 2011 og 2012.

”Jeg glæder mig meget til at se det vindende forslag og til at følge, hvordan det bliver videreudviklet og realiseret sammen med borgerforeningerne og Knuthenborg”, siger borgmester Stig Vestergaard.

”Porten til Lolland vil kunne vise, hvordan et partnerskab mellem en stor turistattraktion og dens omkringliggende lokalmiljøer kan skabe en fælles positiv udvikling. Vi ser frem til at følge realiseringen og videregive erfaringerne, så det samlede projekt Mulighedernes Land kan bidrage til en ny tænkning og nye strategier for udviklingen af Danmarks yderområder, ” siger Karen Skou, projektleder i Realdania.

FAKTA

Porten til Lolland er del af partnerskabsprojektet Mulighedernes Land, der gennemføres af Realdania og Lolland Kommune, Thisted Kommune og Bornholms Regionskommune. Projektet skal udvikle og afprøve nye strategier til positiv udvikling i landdistrikter og landsbyer i Danmarks yderområder. De nye strategier udvikles og afprøves gennem en række konkrete demonstrationsprojekter i Lolland Kommune, Thisted Kommune og Bornholms Regionskommune. Læs mere på mulighedernesland.dk

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Lolland Kommune.