x

Realdania By & Byg køber fredet borgerhus i Ærøskøbing

Pressemeddelelse 8. december 2016

I Ærøskøbing har ejendomsselskabet Realdania By & Byg netop indgået købsaftale om et af byens fredede borgerhuse. Huset, der er opført i 1690, fremstår usædvanligt intakt, og det skal nu restaureres nænsomt med henblik på at bevare de mange særegne detaljer, der vidner om både den lokale byggeskik og om Ærøs historiske tilhørsforhold til hertugdømmet Slesvig.

Midt på Søndergade, i den historiske købstad Ærøskøbing, springer et lille gult bindingsværkshus i øjnene. Det er Priors Hus, opkaldt efter den københavnske arkitekt, der købte huset i 1917 og restaurerede det med stor respekt og veneration for dets originalitet.

Huset er netop overtaget af Realdania By & Byg, og her glæder administrerende direktør Peter Cederfeld sig over, at Ærø er kommet på Realdania By & Bygs landkort:

- Jeg glæder mig over, at Priors Hus nu indgår i Realdania By & Bygs samling af historiske huse. Det over 300 år gamle borgerhus har stærke rødder i den lokale byggeskik, og samtidig vidner det om Ærøs historiske tilhørsforhold til de slesvigske hertugdømmer gennem ca. 430 år. Det kan bl.a. aflæses i husets indretning med både diele, pisel og dorns, dvs. de sønderjyske ord for forstue, spiseplads og karnapstue, siger Peter Cederfeld, og fortsætter:

- I kraft af den forestående restaurering kan vi sikre, at huset forbliver en stærk historisk markør i den idylliske købstad – til glæde for byens og øens beboere og for de mange tusinde turister, som især i sommermånederne besøger Ærø, understreger Peter Cederfeld.

Realdania By & Byg har købt huset af Arkitektforeningen, som hidtil har anvendt huset som feriebolig for foreningens medlemmer. Denne anvendelse fortsætter, nu blot med Arkitektforeningen som lejer i stedet for ejer.


Arkitekten Alexis Prior

Huset - der er byens næstældste - blev opført til byens borgmester Joseph Ibsen i 1690-91. At det står så intakt i dag, skyldes imidlertid i høj grad den københavnske arkitekt Alexis Prior (1877-1955).

Priors familiemæssige baggrund havde grene ind i Det Forenede Dampskibs-Selskab, så han havde søfart i bagagen, og dette ophav – kombineret med hans åbenlyse interesse for historiske bygninger – kan muligvis forklare, hvorfor han bosatte sig på Ærø, langt fra de københavnske arkitektkredse, og gav sig i kast med at restaurere et af øens ældste huse.

Han var rundet af den nationalromantiske bevægelse og fulgte senere Bedre Byggeskik-bevægelsens principper, hvilket bl.a. ses i hans arbejderboliger ved det tidligere Nordiske Kabel- og Traadfabrikers bygninger i Middelfart. Senere forblev han nyklassicist, selvom funktionalismen for længst var blevet den nye mode, og i begyndelsen af 1900-tallet var han formand for Foreningen af 3. December 1892 – en forening, der arbejdede for at beskytte Danmarks historiske bygningskultur bl.a. gennem et omfattende opmålingsarbejde af utallige bygninger rundt om i landet.

Bevaring frem for rekonstruktion

I huset i Søndergade er det tydeligt, at Prior har lagt stor vægt på at bevare så meget bestående som muligt - tømmer, inventar, indretning osv. - hvilket i datiden var en ret ny tilgang til restaurering. Tidligere sigtede de fleste restaureringer nemlig mere mod en rekonstruktion af et idealbillede end en bevaring – uagtet at en stor del af de historiske lag med denne fremgangsmåde forsvandt.

Men ikke hos Prior. Han værnede om det oprindelige, og hans restaureringstilgang er således et tidligt eksempel på en tilgang, som på mange måder stadig benyttes i dag – også hos Realdania By & Bygs arkitekter, som i løbet af 2017 tager fat på en nænsom restaurering, der dels skal sikre bevaringen af det fredede borgerhus og dets lokalhistoriske og danmarkshistoriske referencer dels sikre huset en økonomisk bæredygtig fremtid.