x

Huset omfavner en…

Pressemeddelelse 3. maj 2016

Ny evaluering af kræftrådgivningerne ”Livsrum” - tegner et billede af stor tilfredshed med både deres arkitektoniske udformning, indretning og fysiske placering.

Hovedbudskaberne i evalueringen er, at husene støtter aktiviteterne i kræftrådgivningerne på en vellykket måde, og at stemningen beskrives som varm, hyggelig, lys, venlig og åben. Arkitekturen giver endvidere kræftramte en følelse af ro, fordi livet og formsproget i kræftrådgivningerne er i kontrast til sygehuset. 

Rådgivning og arkitektur hænger godt sammen
"Meget tyder på, at vores ambitioner og visioner med at skabe tæt samspil mellem rådgivning og arkitektur som en helende arkitektonisk ramme for støtte og rådgivning til mennesker ramt af kræft – er lykkedes. Det er vi meget glade for her i Kræftens Bekæmpelse, og især er det vigtigt for mig at sige, at det kun har været muligt at tilbyde kræftpatienter denne mulighed på grund af samarbejdet med Realdania," siger Laila Walther, afdelingschef i Patientstøtte og Lokal Indsats, Kræftens Bekæmpelse. 

Bygningen af de seks rådgivningscentre inddrager den nyeste viden om, hvordan de fysiske rammer påvirker patienters heling og helbred. Grundtanken er, at arkitekturen skal være med til at give patienterne livsmod og inspiration. Eksempelvis er alle husene skabt med udgangspunkt i et stort fællesrum, der forbinder de mindre rum. 

Brugerne peger dog også på områder, hvor man i fremtiden kan forbedre husene. F.eks. benyttes nogle rum og funktioner ikke, og det er vigtigt for brugerne, at fællesrummene kan skaleres mere op og ned i størrelse, sådan at de kan rumme forskellige behov og stemninger/situationer. 

Centrene skal adskille sig tydeligt fra hospitalsarkitekturen
"Rådgivningscentrene adskiller sig funktionelt og æstetisk fra et sygehus, sådan at de kræftramte og deres pårørende får ro til at overskue deres situation uden for sygehussystemet. De ligger tæt på hospitalernes kræftafdelinger, men adskiller sig tydeligt fra hospitalsarkitekturen med deres egen stærke arkitektoniske identitet, baseret på tryghed, hjemlighed, åbenhed, nærhed og nærvær. De arkitektoniske rammer indbyder samtidig til åbenhed og samvær for at tilgodese det behov, mange har, for at møde ligestillede og dele erfaringer med andre, der har kræftsygdommen inde på livet," siger Per Schulze, programchef i Realdania.  

Rådgivningerne skal ligge tæt på hospitalerne
Overordnet set konkluderer rapporten, at Kræftens Bekæmpelse skal arbejde videre med intentionerne i modelprogrammet – og især skal rådgivningerne blive ved med at ligge tæt på hospitalerne og være synlige i bybilledet. Det gør det nemmere at træde hen over dørtærsklen og møde andre kræftramte, og nogle informanter bruger endda ord som ”perfekt” og ”genialt”, når beliggenheden diskuteres. 

"Vi er der, hvor patienterne er – og vi kan se, hvor vigtigt det er, at vi ligger tæt ved hospitalerne. Det betyder nemlig, at patienterne får lettere adgang til den rådgivning, som de behøver. Vi ved også fra vores egne undersøgelser, at vi får flere og flere brugere på de rådgivninger, som ligger tæt ved sygehusene," siger Laila Walther.

Læs publikationen her

Fakta:
Rapporten er produceret af REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation på foranledning af Realdania og Kræftens Bekæmpelse. 

Den undersøger tilfredsheden med de 6 nye kræftrådgivninger bygget fra juni 2013 – august 2014. 

Visionerne og kravene til de nye rådgivningshuse er beskrevet i modelprogrammet: ”Kræftrådgivninger i det 21. århundrede: overordnet program for rådgivninger i Kræftens Bekæmpelse”. 

Anbefalinger (udpluk): 

  • Husene bør fortsat ligge tæt på hospitalerne, da det gør det nemt for de kræftramte at komme hen til husene.
  • Da fællesrummene er de mest brugte, skal der arbejdets med at sikre, at rummet kan indeholde forskellige typer af stemninger.
  • Fortsæt med at indrette rådgivningerne sådan, at de virker hjemlige og ikke-institutionelle.
  • Bygningens udearealer skal gøres mere synlige.
  • Indret med møbler der støtter de uformelle møder mellem kræftramte.
  • Sørg for at indgangen er synlig i byen og fra ankomstvejen, så forbipasserende ser kræftrådgivningen.
  • Alle værtsfrivillige skal gøres opmærksomme på, at de har en stor betydning for de kræftramtes oplevelse. Det er især vigtigt i modtagelsessituationen.
  • Bibehold de kræftramtes muligheder for at kunne foretage sig uformelle aktiviteter i husene.
  • Omklædningsrummene er for små – tildel dem et større areal fremover. På samme måde er der for lidt plads til opbevaring.