x

Brugerevaluering af projekt Livsrum

Rapport

Udgivelsesdato
april 2016

Sideantal
244 sider

Forfatter(e)
Kirstine Falk, Anne Fisker Nielsen, Helle Timm og Karen Marie Dalgaard

Download

Denne rapport er produktet af en evaluering, som REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, har gennemført på foranledning af Kræftens Bekæmpelse og Realdania.

Denne rapport er produktet af en evaluering, som REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, har gennemført på foranledning af Kræftens Bekæmpelse og Realdania.