x

Realdania vil fremme et godt indeklima

Pressemeddelelse 19. januar 2015

300 danskere dør årligt, fordi de udsættes for radioaktiv stråling i deres hjem. Problemet er radon, som er en radioaktiv gas, der kan trænge ind i familiehuse fra undergrunden. Det er blot ét af de mange indeklimaproblemer, som truer folkesundheden – og som gør, at Realdania nu lancerer et strategisk initiativ for fremme af et godt indeklima.

Fra i dag den 19. januar og fire uger frem gennemfører Realdanias datterselskab Bolius en oplysnings-pilotkampagne på Bornholm, der skal skærpe husejeres opmærksomhed på radon. Kampagnens formål er at få bornholmerne til måle radonniveauet i deres hjem og søge råd til, hvordan de kan gøre noget ved problemet, hvis det er for højt.

Realdania sætter fokus på radonstråling som et af flere aktiviteter for at fremme et godt indeklima og dermed folkesundheden. Radonstråling er samtidig en problemstilling, som i dag ikke har den store opmærksomhed blandt boligejere. I modsætning til for eksempel i Sverige, hvor radonniveauet generelt er højere, men hvor bygningsreglementet og et større kendskab til, hvordan man undgår radonstråling, betyder, at antallet af dødsfald er lavere end i Danmark målt i forhold til befolkningstal.

Et godt indeklima – nyt Realdania-initiativ

Indeklima er en væsentlig samfundsmæssig problemstilling, der har stor indflydelse på folkesundheden. Realdania har derfor valgt at gøre kampen for det gode indeklima til et særligt fokusområde for en strategisk indsats. En indsats, der løber over de kommende år.

Målet er at understøtte udvikling af et godt indeklima særligt i forbindelse med de kommende års energirenovering og energioptimering af byggeriet. Derudover er det målet at sætte fokus på sundhedsmæssige problemer i indeklimaet såsom f.eks. støj, dagslysproblemer, skimmelsvamp, afgasning fra materialer, radon og sundhedsskadelige partikler.

_______________

Vi tilbringer 80 – 90% af vores liv indendørs
– et godt indeklima fremmer god livskvalitet 

> Læs om Realdanias initiativ "Et godt indeklima"
_______________

Ud over radon-pilotkampagnen har Realdania også igangsat et eksperimentbyggeri i Holstebro, der blandt andet skal undersøge, hvordan indeklima påvirkes af byggemateriale, -metoder og ventilationsforhold. Et tredje aktuelt projekt er Be-Ready, som undersøger indeklimaforhold før og efter gennemførte energirenoveringer.

Realdanias nye initiativ bygger videre på erfaringerne fra bl.a. Realdania-forskningscentret CISBO (Center for Indeklima og Sundhed i Boliger), hvor landets førende indeklimaeksperter gennem de seneste fem år har arbejdet sammen på tværs af forskningsinstitutioner.

Realdanias Et godt indeklima-initiativ er i sin opstartsfase, hvor der er plads til ansøgninger inden for et bredt felt af indeklimaprojekter. Realdania har på nuværende tidspunkt igangsat aktiviteter inden for følgende tre konkrete indsatsområder:

 

  • Energioptimering og indeklima

  • Radon

  • Børnenes indeklima

Hvis det lykkes at få sat radon på dagsordenen hos boligejerne på Bornholm, er det planen, at Realdania og Bolius til næste år vil køre en landsdækkende radonkampagne.

 

Ifølge Sundhedsstyrelsen, der har lavet omfattende undersøgelser af sammenhængen mellem radonpåvirkning og lungekræft, sker der 300 dødsfald om året som følge af radonstråling. Til sammenligning tegnede trafikuheld sig for 191 dødsfald i 2013. Antallet af drukneulykker i 2012, som er det seneste år, der er officielle tal fra, var på 57.