x

Fingerplanen skal nytænkes

Siden 1947 har Fingerplanen udgjort det bærende planlægningsredskab i hovedstadsområdet og været eksemplarisk for planlægning af byer verden over. Men det er også en strategi, som baserer sig på, at byudvikling omkring København sker udefra og retter sig ind mod centrum. Ændrede bosætningsmønstre og erhvervslokalisering i forstæderne vest for København har skabt et stigende behov for at kunne bevæge sig på tværs af ”fingrene”.

En tværgående trafikal løsning kan afhjælpe presset ind mod Københavns centrum og skabe helt nye bosætningsmuligheder. Derfor har der i længere tid været arbejdet for en højklasset, kollektiv trafikløsning i form af en letbane i Ring 3-korridoren. I regeringens transportinvesteringsplan fra 2009 er der afsat en pulje på to mia. kr. til at fremme kollektive transportløsninger – blandt andet langs Ring 3.

Hvis der etableres en letbane, bliver en lang række arealer bragt i spil. Arealerne vil ligge godt i forhold til det nye trafikale spor. Nogle af arealerne er allerede ved at blive omdannet. En ny, tværgående trafikløsning lægger op til, at der skabes en ny, bæredygtig vision for byerne langs Ring 3.

Tværkommunalt samarbejde

Ti kommuner er gået sammen om at udarbejde en ambitiøs og langsigtet byvision. Målet er at skabe et attraktivt, bæredygtigt by-bælte fra Lundtofte i nord via Lyngby, Gladsaxe, Herlev og Glostrup til Ishøj, Brøndby og Avedøre Holme i syd. En ringby der har en kommende letbane som trafikal rygrad.

Vi bad et tværfagligt, internationalt team af førende byplanlæggere, arkitekter, ingeniører, strategiudviklere og researchere om at konkretisere en byvision. Arkitektfirmaet BIG-Bjarke Ingels Group var sammen med arkitekt og byplankonsulent Tom Nielsen (Aarhus) tovholder for visionsarbejdet.

Loop City

Teamets arbejde mundede ud i en vision - Loop City - som i december 2010 blev overdraget til de ti kommuner. Læs pressemeddelelsen fra 29. november 2010:

Realdania præsenterer ny Loop City-vision for politikere i Hovedstaden

Visionen indeholder en analyse og research af Hovedstadens bærende byplan, Fingerplanen. Visionen formulerer ”big bets” (bærende udfordringer) for fremtidens byudvikling og en vision for hovedstadsområdets udvikling (Loop City). Den omfatter også forslag til lokale udviklingsprogrammer for de byområder, der kommer i spil, hvis der etableres en letbaneforbindelse langs Ring 3.

Ringbysamarbejdet 

Byvision Ringbyen er politisk forankret i ringbysamarbejdet. Ringbysamarbejdet består af de ti kommuner, Region Hovedstaden, By- og Landskabsstyrelsen og Transportministeriet.

Loop City præsentation:

Loop City præsentation:

 • Loop City - 1. del (pdf)
 • Loop City - 2. del (pdf)
 • Loop City - 3. del (pdf)
 • Loop City - 4. del (pdf)
 •  

  Ringbyen dækker over et cirka 30 kilometer langt område – fra Lundtofte i nord til Ishøj, Brøndby og Avedøre Holme i syd.

  Målet med Byvision Ringbyen var at udarbejde en ambitiøs og langsigtet vision for byudviklingen langs Ring 3; en ringby med en kommende letbane som trafikal rygrad.

  Vi har sammen med de ti kommuner udpeget et internationalt rådgivningsteam til at udarbejde visionen. Teamet var tværfagligt sammensat af førende eksperter. Teamet var:

  • BIG-Bjarke Ingels Group
  • Tom Nielsen, arkitekt MAA, lektor, ph.d. og byplankonsulent
  • ReD Associates
  • ARUP

  Der var også udpeget et advisory board, som bestod af stadsarkitekt Gøsta Knudsen, forskningschef Gertrud Jørgensen samt projektchef Svend Erik Rolandsen.

  Tidsplan
  Arbejdet med byvisionen begyndte ultimo januar 2010 og er afsluttet i efteråret 2010.

  Arbejdet omfattede tre faser

  1. Research (3-4 måneder)
  2. Visionsformulering (2 måneder)
  3. Kommunikation – publikation, event og udstilling (3-4 måneder)
  Der var afsat godt 3 mio.kr. til at udarbejde byvisionen. Udover dét bidrog de ti kommuner med cirka 1,5 mio. kr., som dækkede drift af sekretariat, workshops og politiske seminarer.