x

De Røde Barakker i Thyborøn skal være et internationalt udstillingsmiljø med fokus på 1. verdenskrig

Pressemeddelelse 12. december 2014

Med økonomisk støtte fra Realdania og erhvervsmanden Gert Normann kan Lemvig Kommune nu gå i gang med at renovere og omdanne 1. etape af De Røde Barakker i Thyborøn til et maritimt udstillingssted. De Røde Barakker skal være et internationalt udstillingsmiljø, og hovedattraktionen bliver Gert Normanns dykkerfund fra 1. verdenskrig – særligt fra verdens største søslag, der fandt sted den 31. maj-1. juni 1916 lige ud for den jyske vestkyst.

Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune besluttede 8. oktober 2014 at give en anlægsbevilling på 3.1 millioner kroner samt en årlig drift på 240.000 kroner til omdannelsen af De Røde Barakker under forudsætning af, at der kunne findes eksterne medfinansiering. I november bekræftede en af hovedkræfterne i projektet, erhvervsmanden og dykkeren Gert Normann, sin medfinansiering på 1 million kroner, og for nylig har Realdania besluttet at bakke op med 4,25 millioner kroner.

”Det er en meget glædelig nyhed, at vi nu kan realisere de utrolig spændende planer for området ved De Røde Barakker i Thyborøn. Gert Normanns udstilling bliver starten på en udvikling af De Røde Barakker, som også vil inddrage de lokale kræfter og ildsjæle. Det kommer vi til at arbejde meget mere med i den nærmeste fremtid,” udtaler borgmester Erik Flyvholm fra Lemvig Kommune.

Det er håbet, at den nye satsning i barakkerne sammen med de eksisterende attraktioner kan give hele området et løft og gøre dette unikke område og kulturmiljø på spidsen af Thyborøn til stedet, man bare må besøge.

På sigt er det planen, at hele barakbyen renoveres og omdannes til forskellige maritime udstillinger, hvor lokale også får mulighed for at deltage.

Realdania har fokus på det markante kulturmiljø, som De Røde Barakker udgør, og bevillingen er givet med henblik på at bevare, udvikle og aktivere kulturmiljøet.

Projektleder Eske Møller fra Realdania siger:
”Omdannelsen af De Røde Barakker til et internationalt udstillingsmiljø betyder, at et af Thyborøns markante kulturmiljøer også i fremtiden bliver en del af stedets identitet. De Røde Barakker bliver en vigtig brik i kommunens plan for at tiltrække turisme og understøtte byens positive udvikling. Projektet falder rigtig godt i tråd med Realdanias strategi om at aktivere det store potentiale, som findes i den danske bygningsarv.”

Udstilling om verdens største søslag

Hovedattraktionen i De Røde Barakker bliver erhvervsmanden Gert Normanns dykkerfund fra 1. verdenskrig, som han gennem en længere årrække selv har været med til at redde fra havets bund.

Gert Normann siger:
”Det er det eneste museum af sin art i Danmark, og det eneste museum som fortæller en ren international historie. Jyllandsslaget ligger på linje med invasionskysten i Normandiet og museet om flyangrebet på Pearl Harbor. Begge steder har enorme besøgstal hvert år, og ligesom vor kommende udstilling om Jyllandsslaget og mindeparken er det en historie/attraktion, som aldrig forældes. Det store arbejde for os i de kommende år bliver at skabe det brand ude i verden, så museet med den internationale historie i Thyborøn bliver kendt World Wide. Med den rigtige markedsføring bliver det helt sikkert en international seværdighed, som vil trække besøgende fra mange lande, til glæde for hele Jylland.”

Renoverings- og ombygningsprojektet påbegyndes i januar 2015, og det er målet, at udstillingen kan åbne lige inden sommerferien 2015, på 100 året for søkrigen under 1. verdenskrig.

Den aktuelle finansiering går til projektets 1. etape, som omfatter renovering af de tre største barakker.