x

Gamle håndværkstraditioner i Skagen Grå Fyr

Pressemeddelelse 15. april 2016

Der hamres og bankes i Danmarks nordligste fyrtårn. Skagen Grå Fyr, der er opført i 1858, undergår i disse år en omfattende restaurering, og for teamet af tømrere betyder det bl.a., at gamle håndværkstraditioner skal genopfriskes.

Fire år og 200.000 rigsdalere. Så lang tid tog det, og så meget kostede det, da Skagen Grå Fyr blev opført i midten af 1800-tallet. Skagen havde dengang ikke nogen havn, og det var derfor både besværligt og tidskrævende at transportere byggematerialer frem til den nordjyske by - også de tunge lærkestolper, som udgjorde funderingen af det enorme fyr i den sandede odde. 

Løsningen med lærkestolper har utvivlsomt udfordret både arkitekt og håndværkere og givetvis også forundret de lokale skagboere, men datidens arkitekt og håndværkere må have gjort deres arbejde godt, for fyret står fortsat klippefast i den sandede jord uden sætningsrevner og uden hældning – ikke engang mellem fyret og mellembygningen kan der spores sætningsrevner.

De originale materialer bevares

I dag er det ikke tidskrævende transport, der udfordrer de arkitekter og håndværkere, som de seneste mange måneder har omdannet bygningerne omkring det 46 meter høje tårn på Fyrvej til en travl byggeplads. Udfordringen ligger snarere i at restaurere og bevare så mange af bygningernes oprindelige detaljer og materialer som muligt - også det originale tømmer og træværk.

Overalt hvor det kan lade sig gøre, bevares det originale og patinerede tømmer. Meget af træet er stadig sundt og slidstærkt - trods over 160 år på bagen – og det kan holde mange år endnu. Samtidig er det langt mere karakterfuldt end nye materialer. Nogle steder er træet dog så nedbrudt eller skadet, at det må udskiftes med friskt træ, og så må tømrerne i gang med en af fordums klassiske håndværksdiscipliner, nemlig udlusning. Det dårlige træ fjernes og erstattes med en klods, som er udskåret, så den nøjagtig passer i hulrummet. Nogle gange bankes klodsen blot fast; andre gange limes den fast.

Moderne naturformidlingscenter

Bag den omfattende restaurering står Realdania By & Byg, som købte hele komplekset, Skagen Grå Fyr, i begyndelsen af 2014 og herefter - sammen med Naturstyrelsen, Frederikshavns Kommune, Turisthus Nord og Dansk Ornitologisk Forening - søsatte en restaurering og en nyindretning, der skal omdanne de historiske bygninger til et internationalt ornitologisk forskermiljø og et moderne naturformidlingscenter.

I international sammenhæng er Skagen Odde i forvejen et unikt fuglested, som tiltrækker ornitologer og forskere fra hele Europa, og omdannelsen af Skagen Grå Fyr til en moderne og professionelt udstyret feltstation vil kun øge interessen. Samtidig vil ornitologernes og forskernes observationer kunne bruges, når fuglelivet skal formidles for de mere end halvanden million turister, som hvert år besøger Danmarks nordligste by, og bygningerne vil kunne danne udgangspunkt for guidede vandreture, foredrag om natur og kultur osv.

Grønne vinduesrammer og zinktag

Men inden naturformidlingscentret kan åbne i 2017, skal den gamle fyrmesterbolig og de to sidebygninger igennem håndværkernes kyndige hænder. Selve fyrtårnet blev istandsat i 2008-2009, og tårnet fremtræder i dag som en sund bygning.

Lige nu får de historiske bygninger nye vinduer med rammer i en klassisk grøn farve, som var fremherskende i midten af 1800-tallet. Også arbejdet med oplægning af nye zinktage er så småt i gang, men når der arbejdes med zink, skal der være en konstant temperatur på minimum 7 grader, så de nordjyske håndværkere holder godt øje med vejrudsigterne. Uden for er landskabsarkitekten ved at være i mål med projekteringen af de udvendige arealer og parkeringspladsen.

Inden døre er alle vægge ved at være færdigpudsede, og maleren er i gang med spartling, ligesom akustiklofter er monteret og klar til at blive pudset. I den sydlige sidebygning er der lagt nye gulve og væggene er nypudsede. Når naturformidlingscentret åbner, vil der i denne bygning være indrettet cafe, hvor gæster og turister kan fordøje de mange naturoplevelser.