x

Pressemeddelelse: Realdania Byg køber Skagen Fyr

Pressemeddelelse 24. januar 2014

Skagens 1,6 millioner årlige gæster kan se frem til et moderne formidlingscenter i europæisk klasse, når et af Danmarks fineste fyrtårne åbner igen som led i et storstilet projekt, der vil forene bevaring af det sjældne bygningsværk med naturoplevelse, formidlingen og bevarelse af et af landets helt enestående beliggenheder og fantastiske natur. Bag det ambitiøse projekt står ejendomsselskabet Realdania Byg, Naturstyrelsen, Frederikshavns Kommune, Skagen Turistforening og Dansk Ornitologisk Forening.

"Fyrtårne er en væsentlig og historisk del af det danske kystlandskab. Men de er truede bygningsværker, fordi moderne GPS teknologi har gjort fyrene unødvendige for den moderne skibsfart. Mange af dem slukkes derfor nu og går en usikker fremtid i møde. Det Grå Fyr i Skagen er ingen undtagelse. Skagen Fyr er tegnet af den markante arkitekt N.S. Nebelong og er et af landets smukkeste, vellykkede og mest kendte. Det er derfor særdeles vigtigt at bevare det for eftertiden. Derfor er vi rigtig glade for, at det nu er muligt at give Skagen Fyr en levedygtig fremtid, som en indlysende del af naturoplevelsen på Grenen", siger adm. direktør i Realdania Byg, Peter Cederfeld om baggrunden for selskabets køb af det samlede anlæg.

Ejendomsselskabet Realdania Byg køber Skagen Fyr af Søfartsstyrelsen for at sikre det samlede anlæg for eftertiden til overtagelse i den nærmeste fremtid. Selskabet vil i de kommende år gennemføre en restaurering og nyindretning af fyret, den tidligere forvalterbolig og tilhørende udhuse, der knytter sig til fyrtårnet for at gøre plads til det naturoplevelsescenter, der allerede nu er planlagt som kommende anvendelse i og af fyrtårnet og dets bygninger.

Det kommende formidlingscenter

Fyrets kommende lejer, Naturstyrelsen har netop indgået en samarbejdsaftale med Frederikshavns Kommune, Skagen Turistforening og Dansk Ornitologisk Forening (DOF), og vil sammen med disse partnere udvikle og etablere et moderne formidlingscenter med internationalt format.

"Centret får fokus på stedets omskiftelige natur og særligt det, i international sammenhæng, helt unikke fuglested. Trækkende fugle samles ved Skagen som i en tragt, inden de drager videre. Dette naturens skuespil foregår i en bred periode startende i februar og sluttende i november, og giver en unik mulighed for at udbrede turistsæsonen til mere end de typisk tre-fire sommermåneder, som det er i dag. Vi er glade for det stærke samarbejde, der nu er realiseret, og for at kunne være til stede lokalt og bidrage til en fortsat udvikling og formidling af dette fantastiske sted", siger vicedirektør i Naturstyrelsen, Sven Koefoed-Hansen.

Der bliver publikumsrettet formidling i stueetagen af fyrtårnet, hvor også ornitologer og forskere tænkes at skulle fortælle om arbejdet på stedet.
Endvidere er der allerede nu planer om at skabe plads til en DOF-feltstation på første sal i hovedbygningen med tilknyttede faste observatører og forskere, ligesom studerende kan få ophold på stedet for en periode og bidrage til det videnskabelige miljø.

Café og butik på stedet skal i fremtiden drives af Skagen Turistforening, hvor et vigtigt element er selve besøget i fyrtårnet. Endelig tænkes stedet at være udgangspunkt for andre arrangementer såsom guidede vandreture, foredrag om natur og kultur etc.

Det bliver Naturstyrelsen, der vil varetage den overordnede ledelse og drift af huset. Naturstyrelsen ansætter en fast medarbejder i det kommende formidlingscenter, som bliver ansvarlig for den daglige drift af fugleoplevelsescentret, herunder opbygning af centret, tilsyn med bygningerne, ansøgning om tilskud til opbygning af udstilling, og efterfølgende drift og løbende opdatering. Frederikshavn Kommune vil, når centeret åbner, stå for driften af parkering mv. Formidlingscenteret ventes at åbne dørene første gang i foråret 2016.