x

Restaurering af Skagen grå fyr: Datidens dampspærre: Asfalt

Pressemeddelelse 17. juli 2015

Asfaltering forbinder de fleste med veje, store dampende maskiner og mænd i orange tøj, men bestemt ikke med bygningsarven fra 1800-tallet. Ikke desto mindre var det netop asfalt, som arkitekterne fandt på væggene i Skagen grå fyr, da de tog fat på en større restaurering.

I begyndelsen af 2014 købte ejendomsselskabet Realdania Byg det grå fyr i Skagen for at sikre bevarelsen af en væsentlig og historisk del af Damarks kystlandskab. En restaurering af bygningerne er nu i gang, og i den forbindelse er arkitekter og håndværkere stødt på et 'historisk byggemateriale'.

Under arbejdet med nedbrydning og fjernelse af uoriginalt materiale kunne håndværkerne nemlig konstatere ikke blot et, men to lag af sort, stenhårdt asfalt smurt på bygningens vægge.

Det første og yngste lag var fra 1950'erne, hvor asfaltens klistrede karakter var blevet brugt, da håndværkerne skulle sætte plader på væggene. Disse plader var vidt udbredte dengang, men har senere vist sig at være en dårlig løsning, da de bl.a. medførte indeklimaproblemer.

Pladerne skulle derfor ned, hvilket førte til, at håndværkerne fandt et andet og væsentligt ældre lag af asfalt smurt uden på et tyndt lag puds, som igen var lagt uden på husets ydermure. Arkitekterne kunne derfor konkludere, at det andet lag måtte være lagt på ved husets opførelse i 1858.

Kendt fra industrialiseringens guldalder

Asfalt dukkede op som et restprodukt fra industriens afbrænding af kul og koks til varme og var dermed et let tilgængeligt produkt i industrialiseringens guldalder. Skagen grå fyr er ikke det eneste hus fra den tid, hvor ydermurene har fået et lag af den sorte klister; det ses mange steder, og formålet var at holde vandet ude - asfalten blev med andre ord brugt som en art dampspærre.   

At holde vand ude af bygninger er næsten umuligt. I dag pakker vi bygninger ind i damspærre af plastik; i 1800-tallet forsøgte man sig altså med asfalt. Vandet vil altid trænge ind i huset enten nedefra eller gennem revner og sprækker, og asfalten var et forsøg på at skabe en barrier indadtil.

På et tidspunkt har ejeren af Skagen grå fyr valgt at anvende en meget hård puds på husets facade. Vejrliget er hårdt på Grenen, og det har sikkert givet god mening, men desværre har den hårde puds tillige med asfalten blot indkapslet vandet og ført til en række fugtproblemer i huset, da vandet nu ingen steder havde at løbe hen.

Henover sommeren skal arkitekter og håndværkere finde ud af, hvordan de kommer fugtproblemerne til livs, og hvorvidt asfalten - som et historiske byggemateriale - skal have lov at blive eller ej.

Restaurering og nyindretning af fyret, den tidligere forvalterbolig og tilhørende udhuse sker for at gøre plads til et moderne oplevelses- og naturcenter.