x

Nu kommer der endnu mere drøn på Skørping Skoles elever

Pressemeddelelse 29. februar 2016

Den 4. marts klokken 13 indvies Skørping Skoles nye unikke faciliteter til leg, bevægelse og ophold i skoven. Anlægget er skabt som led i det landsdækkende projekt “Drøn på Skolegården” og støttes af Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Kræftens Bekæmpelse. Vega Landskab har været arkitekter på projektet.

Det bærende element i Skørping Skoles nye aktivitetsområde er et såkaldt “Skovloop” - en flere hundrede meter lang skovsti, som er udført i hårdt træ og hævet over jorden. Loopet slynger sig smukt rundt i skolegården og ind i den omkransende skov, og undervejs møder eleverne motoriske udfordringer og gode “hæng-ud-steder”. Rundt om loopet er der anlagt diverse boldspilsbaner, en skatebane og forskellige små “øer”, som inspirerer til fordybelse og ophold i skoven - bl.a. et trætophus og et område med fuglekasser og insekthotel.

Aktive elever og fritidsbrugere

Visionen bag Skørping Skoles nye aktivitetsområde er først og fremmest at tilskynde til mere leg og bevægelse blandt særligt skolens ældste elever. Dette er ikke blevet mindre aktuelt med de længere skoledage, som skolereformen afføder. Udover at tilgodese skolens elever ønsker skolen desuden at åbne sig for lokalsamfundet og de mange fritidsbrugere i Rold Skov. Begge disse aktørgrupper var derfor også en del af projektets planlægningsfase, og i det færdige resultat ses deres inputs bl.a. ved, at der foran skolen er lavet et serviceområde, hvor skovens mange mountainbikere kan klargøre og vaske deres cykler.
 

Drøn på skolegården er en kampagne, som skal skabe ny viden og eksperimenterende tiltag, der nytænker og udfordrer det traditionelle billede af skolegården. Tiltag, der viser, hvordan skolens udearealer kan nytænkes, så de indbyder til mere leg og bevægelse for alle børn - også de mindst aktive. Både i og efter skoletid. Udover at inspirere og udvikle nye tiltag i skolegården skal kampagnen også generere viden og helt ny forskning om, hvordan man kan fremme børns bevægelse i hverdagen.

Bag Drøn på Skolegården står et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Kræftens Bekæmpelse. Kampagnen har et samlet budget på godt 21 mio. kr. Hertil kommer en estimeret medfinansiering på minimum 10 mio. kr. Realdania og Lokale og Anlægsfonden støtter udvikling og realisering af de konkrete projekter, mens Kræftens Bekæmpelse støtter forskningsdelen.

Frem mod den 28. februar 2013 kunne skoler byde ind med visioner for, hvordan deres skolegård kunne indrettes, så den ville indbyde til mere fysisk aktivitet. Blandt de 106 ansøgninger valgte Realdania, Lokale og Anlægsfonden samt Kræftens Bekæmpelse 17 idéoplæg til videreudvikling. Heraf blev der udvalgt 7 projekter til realisering.

Læs mere om projektet: 

Drøn på skolegården