x

88 nye idéer fra yderområderne

Pressemeddelelse 23. oktober 2013

Ansøgningsfristen for Stedet Tællers anden ansøgningsrunde udløb 21. oktober 2013, og kampagnen har modtaget 88 projektforslag fra kommuner, ildsjæle, turismeerhverv og andre aktører i de danske yderområder. Nu skal ansøgningerne gennemgås, og de projekter, der udvælges til videreudvikling, offentliggøres i løbet af januar.

Fælles udviklingsforløb for de udvalgte projekter
Initiativrigdom og lokalt engagement er måske ét af yderområdernes største potentialer. Det kan bekræftes af bunken af indkomne ansøgninger i Stedet Tællers netop afsluttede ansøgningsrunde. Kampagnen har modtaget 88 projektforslag med idéer til, hvordan yderområdernes stedbundne potentialer kan aktiveres og bidrage til at skabe bedre livskvalitet lokalt.

I den kommende tid bliver ansøgningerne nærlæst og vurderet af Realdania med støtte fra et fagligt rådgivningspanel, og de udvalgte projektidéer offentliggøres til januar. Projekterne skal udvikles i et fælles udviklingsforløb og støttes med op til125.000 kroner til eksterne rådgivere til udvikling af projektforslag på konceptniveau.

Inden for fokusområdet Mulighedernes Danmark har kampagnen modtaget 60 ansøgninger, og Realdania forventer at støtte videreudvikling af op mod 15 projektidéer. Derudover har kampagnen modtaget 28 ansøgninger inden for fokusområdet Kvalitet i kysternes turistbyer, og forventningen er, at op mod 10 projektidéer vil modtage støtte til videreudvikling.

I ansøgningsrundens anden fase afgøres det, hvilke projekter der efterfølgende modtager støtte til realisering. Inden for Mulighedernes Danmark er der afsat 20 mio. kr. til realisering af op til 8 projekter, mens der er afsat 17 mio. kr. til realisering af op til 5 projekter inden for fokusområdet Kvalitet i kysternes turistbyer.

Læs mere på Stedet Tællers hjemmeside