x

Hammersholms helleristninger frem i lyset

Pressemeddelelse 29. juni 2015

Nu bliver det snart lettere at finde vej til de unikke helleristninger ved Hammershus på Bornholm og opleve områdets særlige kulturlandskab. Hammerholms Helleristningsfelt er ét af 10 projekter, som Realdania gennemfører sammen med Naturstyrelsen, og som skal skabe bedre adgang til særlige steder i det danske landskab.

De bornholmske helleristninger findes på mere end 65 klipper og sten. De blev hugget ind i klipperne i bronzealderens sidste halvdel for mellem 2.500 og 3.000 år siden, og forestiller blandt andet skåltegn, skibs- og hestemotiver.

Beliggende på toppen af Bornholm er Hammersholm Helleristningsfelt et helt særligt sted i Danmark. Men adgangen til helleristningsfeltet trænger til et løft, og det er også uklart, hvordan man som besøgende skal færdes i området.

Derfor genetableres den gamle Skærvevej nu, så der igen bliver en sammenhængende fodgængerforbindelse tværs over Nordbornholm. Desuden skabes der bedre forbindelse til trampestierne i området, der danner en udvidet rute over helleristningsfeltet på højdedraget. Der skal også opføres en række opholdsplatforme ved særligt udvalgt udsigtsposter - i form af runde træ-dæk i bornholmsk eg, som elegant og diskret ’svæver’ over jorden. Fra platformene kan man lade sig fascinere af det smukke landskab, den rige flora og fauna samt helleristningernes mytiske verden.
 
Erik Brandt Dam Arkitekter har udviklet projektet sammen med Realdania og Naturstyrelsen.

Christian Andersen, programchef i Realdania siger: ” Projektet ved Hammersholm Helleristningsfelt er et godt eksempel på, hvordan man kan formidle et overset kulturlandskab med få midler, og derved skabe et besøgssted af høj kvalitet – og samtidig bidrage til at styrke turisme og lokal udvikling på Bornholm.”

Hammersholm-projektet forventes at blive realiseret i løbet af 2015.

Om projektet

Projektet ved Hammersholm Helleristningsfelt har et samlet budget på 2,5 mio. kr., som finansieres af Realdania.

Om kampagnen Stedet Tæller

Projektet ved Hammersholm Helleristningsfelt indgår i Realdanias kampagne Stedet Tæller. Frem til 2016 støtter kampagnen konkrete, fysiske projekter i Danmarks yderområder. Projekterne skal være med til at bruge og udvikle de stedsspecifikke potentialer, der kan bidrage til at styrke livskvaliteten i Danmarks yderområder.

Som en del af kampagnen har Realdania og Naturstyrelsen under Miljøministeriet udvalgt 10 særlige steder i yderområdernes landskaber. De 10 projekter skal skabe bedre ankomst- og formidlingsfaciliteter på stederne og dermed bedre oplevelser af selve stedet og naturen omkring.

Ud over Hammersholm Helleristningsfelt er udvalgt:
1. Råbjerg Mose
2. Knudeklinten på Fur
3. Hanstedreservatet
4. Stevns Fyr
5. Nationalpark Vadehavet
6. Filsø
7. Rubjerg Knude
8. Tipperne
9. Kalø Slotsruin