x

Styrk kysternes turistbyer: Orienteringsmøde den 1. september

Pressemeddelelse 13. august 2015

Frem til den 4. november kan yderområdernes kystbyer søge Realdania om støtte til projekter, der hæver kvaliteten og sætter gang i turismen. Nu inviteres alle interesserede til orienteringsmøde i Bygningskulturens Hus i København. Det sker tirsdag den 1. september 2015, klokken 13.00-16.00.

Mange danske kystbyer er nedslidte. Der mangler forbindelse mellem by og hav, og i gode år har man måske glemt at sikre et miljø, der giver turisterne en god oplevelse.

Det er baggrunden for, at Realdania og kampagnen Stedet Tæller før sommerferien offentliggjorde en ny ansøgningsmulighed for kystbyer i yderområderne. Frem til den 4. november 2015 er det muligt at søge om støtte til projekter, som forbedrer kvaliteten i kystbyernes fysiske miljø i samspil med lokale strategier. Formålet er at styrke turismen og samtidig gøre kystbyerne bedre at bo i.

Nu inviteres alle interesserede ansøgere til orienteringsmøde tirsdag den 1. september i Bygningskulturens Hus.

På orienteringsmødet vil man kunne høre mere om ansøgningsmulighed og kampagnen, samt hente inspiration fra andre projekter i yderområderne og få viden om strategisk udvikling af steder og kompetencer.

Erfaringer føres videre

Realdania og kampagnen Stedet Tæller har tidligere støttet udvikling og realisering af 9 projekter i kystbyer. Det er resultaterne herfra, som nu tages skridtet videre til gavn for endnu flere kystbyer i Danmarks yderområder. Målet er støtte til 5-6 projekter, og i alt er der afsat 12,5 mio. kr. til at føre kystbyprojekter i de danske yderområder ud i livet.

Deadline for ansøgning er den 4. november 2015 kl. 16.

Læs mere på: www.stedet-tæller.dk

Orienteringsmødet finder sted tirsdag den 1. september fra kl. 13-16.00 i Bygningskulturens Hus, Borgergade 111, 1300 København K. Tilmelding med navn og organisation til info@stedet-taeller.dk senest den 25. august.

Orienteringsmødet finder sted i Bygningskulturens Hus, Borgergade 111, 1300 København K, 1. september 2015, klokken 13.00-16.00.

PROGRAM

13.00-13.10  Ankomst og kaffe

13.10-13.30 Nyt call til kystbyerne
v/ Stine Lea Jacobi, Realdania og Kirstine Cool, kampagnesekretariatet
Om kampagnen og hvordan man søger til et kystbyprojekt.
  
13.30-13.45  Eksempelprojekt: Løkken Moleleje 
Fra nedslidt festby til attraktiv ferieby gennem strategisk og fysisk opgradering.

13.45-14.00 Eksempelprojekt: Marielyst, en moderne badeby
Kompetenceløft, strategisk planlægning og samlende arkitektur af højeste kvalitet har givet et markant løft til bymidten i Marielyst.

14.00-14.15  Spørgsmål til projekterne

14.15-14.30 PAUSE

14.30-15.00  Oplevelsesbaseret kystturisme
 v/ Lars Enevold Pedersen, VisitNordjylland
Om at skabe strategisk kompetence- og stedsudvikling med udgangspunkt i lokale potentialer.

15.00 Netværk & spørgsmål til kampagnen
 v/ kampagnesekretariatet
 
16.00 TAK FOR I DAG

Stedet Tæller støtter fysiske projekter, der kobler målrettet opgradering af kystbyens fysiske miljø med lokale strategier, fx en potentialeplan eller en kommunal turismestrategi.

Der kan være tale om byrumsprojekter såvel som projekter, der viser nye veje til at styrke sammenhæng mellem kystbyerne og de omkringliggende ferieområder, attraktioner og naturherligheder.

Invitationen henvender sig til de 50 danske LAG-kommuner, der har kyststrækning. En projektorganisation sammensat af flere aktører vægtes positivt.

Se mere om, hvem der kan ansøge på www.stedet-tæller.dk.

 

Kampagnen Stedet Tæller har til formål at vise nye veje til yderområdernes udvikling gennem et fokus på stedbundne potentialer. Der er tidligere gennemført 9 kystbyprojekter i kampagnen, som enten er realiserede eller under udvikling.

Læs mere om projekterne eller følg kampagnen på www.stedet-tæller.dk