x

Hvordan gør vi kystbyerne attraktive på ny?

Pressemeddelelse 16. marts 2016

Det kræver fokus på stedets potentialer, en helhedsorienteret tilgang og lokalt engagement, hvis der skal skabes forandring og positiv udvikling i kystbyerne – så turisterne igen vender tilbage. Det viser en ny analyse om effekter af investeringer i kystbyers byggede miljø.

Kysterne er et af Danmarks stærkeste turismepotentialer, og mange danske kystbyer har stolte historiske traditioner som attraktive ferie- og badedestinationer. Men med årene er det flere steder gået tilbage – både for turismen og kystbyernes fysiske miljø.
Generelt efterspørger turisterne bedre kvalitet til prisen. Det betyder, at det er nødvendigt at investere i produktudvikling, kompetenceløft – og kystbyernes byggede miljø, hvis tendensen skal vendes og turisterne komme tilbage.

For at styrke yderområderne
Realdania har gennem flere år arbejdet for at styrke udviklingen i Danmarks yderområder. Blandt andet ved at skabe kvalitet og gode rammer for turisme som lokalt forankret erhverv. Deriblandt også i kystbyerne. 

Helhedsorienteret indsats 
Erfaringer fra Realdanias projekter i en række kystbyer i blandt andet Nordjylland peger på, at det kan føre en række afledte, positive effekter med sig, når man investerer i at løfte kvaliteten af det fysiske miljø - med afsæt i en helhedsorienteret indsats. Sker det, kan for eksempel en bedre forbindelse mellem by og havn være med til at sætte gang i en større, positiv udvikling i området. 

Analysen ser nærmere på, hvilke effekter investeringerne i det fysiske miljø har for kyst-byerne. Det kan være mere synlighed, flere gæster eller større omsætning hos de lokale virksomheder.
Analysen ser nærmere på seks kystbyer. Fælles for dem er, at de på forskellige måder har oplevet en positiv udvikling. Blandt andet, fordi kvaliteten i det byggede miljø har fået et løft.Samspillet mellem forskellige faktorer gør forskellen
Rapporten peger på, at det ikke er den eneste faktor for udviklingen. Det er især afsættet i turisme- og udviklingsstrategier og samspillet mellem det fysiske løft, udvikling af services og kompetencer samt lokal investeringslyst, som gør forskellen. 
En helhedsorienteret tilgang kan sætte gang i en positiv udvikling, der gavner hele lokal-området - og som ofte er den selvforstærkende og fører flere initiativer med sig.

Forandring tager tid
Analysen viser også, at forandring tager tid, og at det kræver stort, lokalt engagement. Mange af byerne har arbejdet i over 10 år med at gå nye veje. I flere byer har det lokale foreningsliv og engagement været afgørende for, at projekterne i det fysiske miljø overhovedet er kommet på tegnebrættet. 

FAKTA
Analysen er udført af konsulenthuset Incentive for Realdania i efteråret 2015.

Undersøgte byer: 
Nørre Vorupør
Klitmøller
Thorupstrand
Slettestrand
Blokhus og Hune
Løkken

De seks kystbyer ligger på stribe langs den nordjyske vestkyst, men er meget forskellige både i udgangspunkt og i den udvikling, der er sket. Fælles for byerne er dog, at de alle har gennemført større projekter i det byggede miljø i de seneste 5-10 år.

Stedet Tæller, Kvalitet i kysternes turistbyer
Realdania har sat fokus på kystbyerne gennem kampagnen ”Stedet Tæller”. 15 udvalgte byer har fået støtte til projekter, der løfter kvaliteten i det byggede miljø. Dette arbejde er sket i koordination med de øvrige indsatser for at styrke det lokale turismeerhvervs kompetencer, service og tilbud. Læs mere på Stedet Tællers hjemmeside.

Analysen kan downloades her:

Fundament for mulighederFundament for muligheder. Samlet rapport