x

Realdania og Naturstyrelsen annoncerer efter rådgivere til Steder i landskabet

Pressemeddelelse 21. juni 2012

Naturen og de mange smukke landskaber er et af yderområdernes stærkeste potentialer. Et potentiale, som kan udnyttes endnu bedre, end det bliver i dag. Realdania og Naturstyrelsen inviterer nu rådgivere til at byde ind på at løse opgaverne med at etablere små, enkle arkitektoniske indgreb på 10 særlige steder i det danske landskab. Det sker som en del af Realdania-kampagnen Stedet Tæller. Formålet er at vise nye veje til, hvordan arkitektur af lille skala, og i høj kvalitet, kan bidrage til oplevelsen af landskabet og den danske natur.

10 steder – 10 projekter

I april offentliggjorde Realdania og Naturstyrelsen 10 særlige steder i den danske natur, der er udvalgt i kampagnen Stedet Tæller. Realdania har afsat 33 mio. kr. til realisering af ankomst- og formidlingsfaciliteter, der skal forbedre adgangen til naturen på disse udvalgte steder i landskabet. Nu følger en invitation til rådgivere i form af arkitektvirksomheder eller sammensatte teams om at byde ind på at løse opgaven på ét eller flere af de 10 udvalgte steder. Det kan være en bro, en udsigtsplatform, et ankomstareal – eller noget helt andet – som skaber adgang til eller ordløst formidler naturen.

Der er tale om 10 separate projekter uden økonomisk eller brugsmæssig sammenhæng. På grund af ønsket om diversitet og projekternes forskellige karakter forventes det, at rådgivningskontrakterne tildeles forskellige tilbudsgivere.

Udvælgelse af rådgivere

Initiativet udføres som et samarbejde mellem Realdania og Naturstyrelsen og udvælgelsen af rådgivere foretages af Realdania og Naturstyrelsen i samarbejde med kampagnens sekretariat og faglige rådgiver. Der vil i udvælgelsen blive lagt vægt på rådgiverens kompetencer, relevante udførte referencer samt rådgiverens begejstring for og forståelse af denne særlige opgave.

Centralt for opgaven er rådgiverens overvejelser omkring, hvordan et arkitektonisk greb kan bidrage til kontakten mellem menneske og natur. Hvordan særlige landskabstræk iscenesættes, og hvordan tilgængelighed tilgodeses uden at gå på kompromis med stedets naturkvaliteter og oplevelsen af vild og storslået natur.

Bestil inspirationspublikation

Som inspiration til opgaven henvises til publikationen ’Steder i landskabet’. Publikationen kan bestilles hos info@stedet-taeller.dk eller downloades fra kampagnens hjemmeside www.stedet-taeller.dk.

 
FAKTA

Tidsplan
Frist for anmodning om opgaven er d. 24. august kl. 12. Vinderne lanceres i slutningen af september hvorefter rådgivere og bygherrer tager på en studietur til inspiration for projektudviklingen. Alle projekter forventes afsluttet ved udgangen af 2013.

De 10 udvalgte steder
Med udvælgelsen af de 10 særlige steder i landskabet har et fagligt ekspertpanel sammen med Naturstyrelsen og Realdania lagt vægt på at finde spektakulære steder med et potentiale, hvor nænsomme indgreb af lille skala, og høj kvalitet, kan skabe stor værdi. Der er også lagt vægt på en spredning i landskabstyper og i stedernes geografiske placering.

De udvalgte steder er:

  • Råbjerg Mose, ved Jerup i Vendsyssel 
  • Rubjerg Knud, nord for Løkken i Vendsyssel 
  • Hanstedreservatet, Thy, mellem Hanstholm og Klitmøller 
  • Knudeklinten på Fur, Limfjorden 
  • Stevns Fyr, Sydøstsjælland 
  • Filsø, Vestjylland nord for Oksbøl 
  • Tipperne Fuglereservat, Ringkøbing Fjord 
  • Kalø Slotsruin, Kalø vig på sydlige Djursland 
  • Hammersholm helleristningsfelt, ved Allinge på Nordbornholm 
  • Ballum Sluse, Sydvestjylland

Bygherre på projekterne er Naturstyrelsen. Undtaget er Ballum Sluse, hvor bygherre er Nationalpark Vadehavet.

Om kampagnen Stedet Tæller
Annonceringen efter rådgivere til Steder i Landskabet er en del af Realdanias kampagne Stedet Tæller, der frem til 2016 støtter konkrete, fysiske projekter i Danmarks yderområder. Det er formålet, at kampagnens projekter skal være med til at udvikle og udnytte de stedbundne potentialer, der kan bidrage til at styrke livskvaliteten i yderområder.

Læs mere og download annoncen på stedet-taeller.dk