x

Ti rådgivere til ti steder i landskabet

Pressemeddelelse 25. september 2012

Hele 75 ansøgere har meldt sig på banen for at byde ind på at løse opgaven med at etablere små indgreb af særlig høj kvalitet på ti udvalgte steder i det danske landskab.

Initiativet gennemføres i et samarbejde mellem Realdania og Naturstyrelsen, og har til formål at udvikle og højne oplevelsen af særlige udvalgte steder i den danske natur. Parterne har nu udvalgt ti rådgivere, der hver skal løse udfordringen på ét af de ti steder i landskabet. Det sker som en del af den femårige

Realdania-kampagne ’Stedet Tæller’.Naturen i centrum

Fra bløde bakker til brusende Vesterhav og sandede klinter og klitter. Fra magiske moser til verdenskendt vadehav, et enestående fugle- og dyreliv, udstrakte hedelandskaber og historiske helleristninger. Naturen og de mange smukke landskaber er et af yderområdernes allerstærkeste potentialer. Et potentiale, som kan udnyttes langt bedre end, det bliver i dag.

I foråret udvalgte Naturstyrelsen og Realdania ti særligt spektakulære danske naturområder, hvor små, enkle arkitektoniske indgreb af højeste kvalitet nu skal bidrage til oplevelsen af de unikke danske landskaber. 75 rådgiverteams bød ind på opgaven, og sammen med kampagnens faglige rådgiver har Realdania og Naturstyrelsen nu udvalgt ti rådgivere, som hver skal løse udfordringen på ét af de ti steder.

”I Realdania glæder vi os over den store interesse for at løse opgaverne på de udvalgte steder i landskabet.  Det overvældende antal velkvalificerede anmodninger viser, at mange kan se værdien og mulighederne i en enkel, men kvalificeret tilgang til behandling af det sted, hvor civilisationen møder naturen,” siger Christian Andersen, projektleder i Realdania, og fortsætter:

”Vores inspirationskilder fra udlandet viser, at nænsomme nedslag med høj arkitektonisk kvalitet kan bidrage positivt til den samlede oplevelse af et sted i landskabet, og de udvalgte rådgiveres kvalifikationer giver os meget høje forventninger til løsninger, der vil udløse de udvalgte naturområders potentiale.”

Også vicedirektør Sven Koefoed-Hansen fra Naturstyrelsen ser frem til samarbejdet med de ti rådgiverteams: ”Netop den specifikke tilgang til den enkelte lokalitet og det høje arkitektoniske ambitionsniveau er helt afgørende for Naturstyrelsen, som lægger arealer til otte ud af ti projekter. Vi har en særlig forpligtelse til at tage vare om vore landskaber og vor natur, men det betyder ikke, at vi ikke kan tænke nyt, når bare indgrebet og kvaliteten er i orden,” udtaler Sven Koefoed-Hansen. ”Vi ser ikke bare de statslige naturarealer som steder med den ypperligste natur og med fuld adgang for befolkningen, men også som et ’laboratorium’, hvor nye tiltag kan afprøves; ’Steder i landskabet’ er et sådant tiltag og et af de mere spændende vel at mærke”.

Ti rådgiverteams udvalgt

Det store antal kvalificerede anmodninger gav mulighed for at udvælge en bred palette af rådgivere, der med hver deres kompetencer og erfaringer kan løfte de ti forskellige opgaver. De ti steder i landskabet er alle storslåede naturområder, hvor nænsomme arkitektoniske indgreb af lille skala kan skabe stor værdi.  De udvalgte rådgiverteams på de ti steder er:

Rubjerg Knude:

 • Powerhouse Company
 • JAJA Architects

Råbjerg Mose:

 • Primus Arkitekter
 • Schul Landskabsarkitekter
 • Rambøll

Hanstedreservatet:

 • Rørbæk og Møller Arkitekter
 • Anders Abraham + Steen Høyer

Filsø:

 • Schønherr
 • Cubo Arkitekter 
 • Grontmij

Tipperne: 

 • Bertelsen & Scheving Arkitekter
 • Christoffer Thorborg + Sebastian Skovsted + Søren Johansen

Stevns Klint:

 • Juul Frost Arkitekter
 • Niras
 • Niku

Ballum Sluse:

 • Oooja
 • Kimthorsell Architects

Knudeklinten, Fur:

 • Leth & Gori
 • Reiulf Ramstad Arkitekter
 •  Buro Happold

 

Kalø Slotsruin:

 • MAP Architects
 • MAST Studio
 • Marco Mercuri

Hammersholm:

 • Erik Brandt Dam Arkitekter 

FAKTA

Rådgiverne er udvalgt af Realdania og Naturstyrelsen på baggrund af en bedømmelse af 75 anmodninger foretaget af: 

 • Christian Andersen, arkitekt og projektleder Realdania
 • Sven Kofoed-Hansen, vicedirektør Naturstyrelsen
 • Jacob Fischer, direktør GHB Landskabsarkitekter og faglig rådgiver for initiativet Steder i Landskabet

De 10 steder i landskabet er udvalgt af Naturstyrelsen og Realdania i samarbejde med et fagligt ekspertpanel, bestående af: 

 • Klaus Waage Sørensen, tidl. Skovrider
 • Michael Stoltze, ph.d., biolog, forfatter og foredragsholder
 • Eva Thybo, projektchef, VisitDenmark

Om de udvalgte 10 steder


Råbjerg Mose
Primær ejer: Naturstyrelsen
Partnerkreds: Realdania og Naturstyrelsen

Rubjerg Knude
Primær ejer: Naturstyrelsen og Hjørring Kommune
Partnerkreds: Realdania, Hjørring Kommune, Naturstyrelsen og Danmarks Naturfond

Hanstedreservatet
Primær ejer: Naturstyrelsen
Partnerkreds: Realdania, Naturstyrelsen, Nationalpark Thy og Thisted Kommune

Knudeklinten på Fur
Primær ejer: Mildred Fog
Partnerkreds: Realdania, Naturstyrelsen og Skive Kommune

Stevns Klint
Primær ejer: Naturstyrelsen og Stevns Kommune
Partnerkreds: Realdania, Stevns Kommune og Naturstyrelsen

Ballum Sluse
Primær ejer: Digelaget for Ballum-Astrupdiget
Partnerkreds: Realdania, digelaget for Ballum-Astrupdiget, Tønder Kommune, Nationalpark Vadehavet

Filsø
Primær ejer: Naturstyrelsen og Aage V. Jensens Fonde
Partnerkreds: Realdania, Naturstyrelsen og Aage V. Jensens Fonde

Tipperne Fuglereservat
Primær ejer: Naturstyrelsen
Partnerkreds: Realdania og Naturstyrelsen

Kalø Slotsruin
Primær ejer: Naturstyrelsen
Partnerkreds: Realdania, Naturstyrelsen og Nationalpark Mols Bjerge

Hammersholm helleristningsfelt

Primær ejer: Naturstyrelsen
Partnerkreds: Realdania, Naturstyrelsen og Kulturstyrelsen 

Læs om de mere konkrete udviklingsplaner for hvert af de 10 steder i landskabet og rekvirer eller download inspirationspublikation med internationale cases for steder i landskabet på kampagnens hjemmeside

www.stedet-taeller.dk

Om kampagnen Stedet Tæller

Med den 5-årige kampagne Stedet Tæller er det Realdanias ambition at vise nye veje til, hvordan man kan forbedre livskvaliteten i yderområderne med udgangspunkt i de særlige kvaliteter og potentialer, som findes netop her. 
Kampagnen har tre fokusområder. Fokusområdet Steder i landskabet – der gennemføres i samarbejde med Naturstyrelsen - skal vise, hvordan man med et minimum af indgreb kan formidle naturen og landskab gennem besøgssteder af høj arkitektonisk kvalitet. Realdania har afsat 33 mio. kr. til realisering af ankomst- og formidlingsfaciliteter, forstået som små, præcise arkitektoniske indgreb, der skal forbedre oplevelsen af naturen.

Kampagnens to øvrige fokusområder Mulighedernes Danmark og Kvalitet i kysternes turistbyer støtter konkrete fysiske projekter i yderområderne med udgangspunkt i de stedbundne potentialer. Sidstnævnte fokusområde gennemføres som et koordineret initiativ med Erhvervsstyrelsen.