x

10 særlige steder i landskabet

Pressemeddelelse 24. april 2012

Spektakulære landskaber i sand og vand, magiske moseområder, bløde bakker, verdenskendt vadehav, klinter, klitter og et enestående dyreliv. De danske yderområder er rige på storslåede landskaber. Nu har Realdania og Naturstyrelsen under Miljøministeriet – i samarbejde med et fagligt ekspertpanel – udvalgt 10 særlige steder i yderområdernes landskaber og afsat 33 mio. kr. til realisering af ankomst- og formidlingsfaciliteter, forstået som små, præcise arkitektoniske indgreb, der skal forbedre oplevelsen af naturen.

Små indgreb skaber store oplevelser

 "Naturen og de mange smukke landskaber er yderområdernes stærkeste potentiale. Et potentiale som kan udnyttes endnu bedre end det bliver i dag. Med udvælgelsen af de 10 særlige steder, er det formålet at vise nye veje til, hvordan oplevelsen af landskabet kan højnes og skærpes gennem små, enkle arkitektoniske indgreb af højeste kvalitet. Det kan være en bænk, en bro, en udsigtsplatform eller et ankomstareal, som kan formidle naturen på nye måder" siger Flemming Borreskov, adm. direktør i Realdania.

"Jeg er rigtig glad for, at vi gennem dette nye partnerskab med Realdania, kan hjælpe udviklingen i yderområderne. Vores kyster, natur og landskaber er for rigtig mange turister - og for os selv - noget af det bedste ved Danmark. Og gennem samarbejdet med Realdania, vil vi kunne understøtte bl.a. kystferieturismen og dermed forhåbentligt være med til at skabe jobs og udvikling rundt om i landet", siger miljøminister Ida Auken.

I udvælgelsen af de 10 steder i landskabet har det faglige ekspertpanel, Naturstyrelsen og Realdania lagt vægt på at finde spektakulære steder med et potentiale, hvor mindre og meget nænsomme indgreb kan skabe stor værdi. Der er også lagt vægt på en spredning i landskabstyper og geografi. De udvalgte "Steder i landskabet" er:

  • Råbjerg Mose, ved Jerup i Vendsyssel
  • Rubjerg Knude, nord for Løkken i Vendsyssel
  • Hanstedreservatet, Thy, mellem Hanstholm og Klitmøller
  • Knudeklinten på Fur, Limfjorden
  • Stevns Fyr, Sydøstsjælland
  • Ballum Sluse, Sydvestjylland
  • Filsø, Vestjylland nord for Oksbøl
  • Tipperne Fuglereservat, Ringkøbing Fjord
  • Kalø Slotsruin, Kalø vig på sydlige Djursland
  • Hammersholm helleristningsfelt, ved Allinge på Nordbornholm

I løbet af sommeren følger arkitektkonkurrencer om den endelige udformning af de forskellige landskabelige indgreb, og til efteråret gennemføres et fælles udviklingsforløb for de involverede kommuner, bygherrer og arkitekter. De konkrete arkitektoniske indgreb forventes gennemført fra 2013. Når projekterne er realiseret vil de indgå i Naturstyrelsens generelle formidlingsplatform "Naturoplevelser".

Ny inspirationspublikation lanceres

 I inspirationspublikationen 'Steder i Landskabet', som udkommer i dag, kan man læse mere om, hvordan arkitektur i den allermindste skala kan skabe ordløs formidling af særlige steder i naturen og invitere til eftertanke og udforskning. Publikationen indeholder 30 cases og syv ekspertartikler, og den kan downloades på www.stedet-taeller.dk. Trykte eksemplarer bestilles hos info@stedet-taeller.dk og leveres mod betaling af forsendelse.

Om kampagnen Stedet Tæller

Med den 5-årige kampagne Stedet Tæller er det Realdanias ambition, at vise nye veje til, hvordan man kan forbedre livskvaliteten i yderområderne med udgangspunkt i de særlige kvaliteter og potentialer, som findes netop her.

Kampagnen har tre fokusområder. Hvor fokusområdet 'Steder i landskabet' - der gennemføres i samarbejde med Naturstyrelsen - skal vise, hvordan man med et minimum af indgreb kan formidle naturen og landskab gennem besøgssteder af høj arkitektonisk kvalitet. Kampagnens to øvrige fokusområder 'Mulighedernes Danmark' og 'Kvalitet i kysternes turistbyer' støtter konkrete fysiske projekter i yderområderne med udgangspunkt i de stedbundne potentialer. Sidstnævnte fokusområde gennemføres som et koordineret initiativ med Erhvervsstyrelsen.

Læs mere på:

www.stedet-taeller.dk