x

Kampagnen Stedet Tæller satser på yderområdernes potentialer

Pressemeddelelse 11. oktober 2011

Smukke landskaber, udstrakt kyst, velbevaret bygningsarv, lokalt engagement og plads til udfoldelse. Danmarks yderområder er rige på stedbundne potentialer. Med den 5-årige kampagne Stedet Tæller viser Realdania nye veje til, hvordan man kan forbedre livskvaliteten i yderområderne med udgangspunkt i de særlige kvaliteter og potentialer, som findes netop her. Realdania har med kampagnen afsat i alt 115 mio. kr. til at støtte konkrete, fysiske projekter, ligesom der også er afsat midler til formidling af viden og inspiration til kommuner, turismeerhverv og aktører i yderområder.

Yderområdernes muligheder

Danmarkskortet forandres radikalt i disse år. Den økonomiske vækst koncentreres i de større byer, mens en del yderområder kæmper med afvandring, en bygningsmasse i forfald og mangel på arbejdspladser. Men yderområderne rummer ifølge Hans Peter Svendler, direktør i Realdania, muligheder og potentialer, der venter på at blive udnyttet.
"Når man taler om yderområderne i dag glemmer man ofte de unikke betingelser, der er til stede – og de muligheder det giver. Med kampagnen Stedet Tæller er vores mål at medvirke til at styrke yderområdernes planlægning, bosætning og turisme. Det kan vi gøre ved at fokusere på de enkelte steders særlige karaktertræk og potentialer: Vi skal ikke skabe landet om til byen, men ved at udnytte de stedbundne potentialer, kan vi være med til at styrke livskvaliteten i de danske yderområder."

Tre fokusområder

Kampagnen Stedet Tæller har tre fokusområder:
Mulighedernes Danmark sætter fokus på de stedbundne potentialer som afsæt for bæredygtig udvikling. Kommuner, turismeerhverv og andre aktører i yderområderne kan gennem to ansøgningsrunder søge om støtte til fysiske projekter.

Kvalitet i kysternes turistbyer fokuserer på høj kvalitet i kystbyernes byggede miljø, og på hvordan dette kan gavne turismeudvikling og lokale borgere. Også her kan kommuner, turismeerhverv og andre aktører i yderområderne gennem to ansøgningsrunder søge om støtte til fysiske projekter.

Steder i landskabet skal vise, hvordan man på udvalgte steder med et minimum af indgreb kan formidle natur gennem besøgssteder af høj arkitektonisk kvalitet. Realdania udvælger projekter gennem et fagligt videnspanel og i dialog og samarbejde med ejere.

Sats på de stedbundne potentialer


Stedbundne potentialer kan være mange ting: Kulturarv i bygninger og landskaber, nærhed til storslåede naturområder eller en levende lokal håndværkstradition. Stedbundne potentialer kan også være lokal kultur, lokale værdier og selvforståelse, lokal viden og sociale netværk, der er opstået over tid på et sted. Men potentialerne kan ikke stå alene − de skal bæres frem af den innovative idé og et engageret lokalsamfund eller en driftig ildsjæl.
Hans Peter Svendler uddyber: "Stedbundne potentialer er ikke et vidundermiddel, som kan vende befolkningstilbagegang til vækst. Men strategier, aktiviteter og fysiske projekter, som synliggør og dyrker de stedbundne potentialer, kan bidrage afgørende til en positiv og bæredygtig udvikling i yderområderne. Fordi der er noget at bygge videre på. Fordi der er noget at komme efter. Fordi stedet tæller!"

FAKTA

Stedet Tæller bygger videre på de positive erfaringer fra projekter, som Realdania tidligere har støttet. Det gælder for eksempel herregården Knuthenlund på Lolland, hvor en stærk tradition for mejeriprodukter kombineret med økologi, traditionelt håndværk og lokal forarbejdning danner afsæt for innovativ fødevareproduktion og nye arbejdspladser i historiske omgivelser.

Eller Klitmøller, der har gjort Jammerbugtens bølger til omdrejningspunktet for en surferstrand i verdensklasse samtidig med at det oprindelige fiskermiljø er bevaret. Filosofien er at tage udgangspunkt i de unikke stedbundne potentialer som afsæt for bæredygtig udvikling – og dermed få det enkelte områdes særlige kvaliteter frem.

SØG STØTTE

Kommuner, turismeerhverv og yderområdeaktører kan søge støtte til at udvikle konkrete, fysiske projekter, der sætter fokus på yderområdernes stedbundne potentialer. Der er to ansøgningsmuligheder:
Udfold de stedbundne potentialer i Mulighedernes Danmark gennem nye aktiviteter i konkrete og fysiske projekter.
Skab Kvalitet i kysternes turistbyer med fysiske projekter, der viser vejen for udvikling af unikke kystmiljøer af høj kvalitet.
Fristen for at indsende projektidéer er d. 16. januar 2012. Læs mere om støttemuligheder og fokusområderne på www.stedet-taeller.dk.

Kampagnen afholder et åbent informationsmøde i Spinderihallerne i Vejle den 9. november 2011 kl. 13-16. Tilmelding til arrangementet på www.stedet-taeller.dk.