x

Stort felt på banen i Stedet Tællers idékonkurrence

Pressemeddelelse 18. januar 2012

Fristen for indlevering af ansøgninger til idékonkurrencen i Realdanias kampagne Stedet Tæller udløb i 16. januar. Der er indkommet 121 projektidéer fra alle landets yderområdekommuner samt fra flere ikke-brofaste øer. Projekterne repræsenterer en forventet realiseringssum på 925 mio. kr. og viser et bredt spektrum af muligheder for at forbedre livskvaliteten i de danske yderområder med udgangspunkt i de særlige kvaliteter og potentialer, der findes her. Med rådgivning fra et fagligt panel udvælger Realdania nu op til 26 projektforslag, som vil modtage støtte til videreudvikling. Vinderprojekterne offentliggøres til marts.

Smukke landskaber, udstrakte kyster, velbevaret natur og kulturarv. Lokalt engagement og fællesskab. Ro og plads til eftertænksomhed. Danmarks yderområder er rige på kvaliteter og potentialer, der kan aktiveres og forbedre livskvaliteten lokalt og for os alle sammen. Stedet Tæller er en kampagne, som skal vise nye veje til, hvordan det kan gøres. Kampagnen består blandt andet af to ansøgningsrunder, hvor ansøgere har mulighed for at byde ind med projektidéer til, hvordan de stedbundne potentialer kan aktiveres og skabe bæredygtig udvikling og bedre livskvalitet i Danmarks yderområder.

Første ansøgningsrunde er netop afsluttet, og Stedet Tæller har modtaget 121 ansøgninger med nytænkende idéer fra yderområdeaktører i de 34 kommuner samt ikke-brofaste øer, der havde mulighed for at være med. De indkomne projekter udgør en samlet projektsum på 925 mio. kr. – et beløb, der dog langt overstiger, hvad der samlet kan gives støtte til i kampagnen.
 
”Vi er meget glade for den store interesse for idékonkurrencen, og bunken med de mange ansøgninger er bevis på en utrolig idérigdom og et godt blik hos kommuner og foreninger for de positive potentialer, som yderområderne rummer,” siger direktør i Realdania, Hans Peter Svendler.

Der er søgt om støtte til 80 projektidéer inden for kampagnens fokusområde Mulighedernes Danmark, mens 41 ansøgere har budt ind med forslag under fokusområdet Kvalitet i kysternes turistbyer.

Med støtte fra et fagligt rådgiverpanel udvælger Realdania nu op til 26 projektidéer, der hver modtager op til 125.000 kr. til videreudvikling. For vinderprojekterne venter en ny udskillelsesproces til efteråret, hvor de projekter, der vil modtage støtte til realisering, bliver udvalgt.

FAKTA OM FØRSTE ANSØGNINGSRUNDE

Det faglige rådgiverpanel består af:

  • Anne-Mette Hjalager, professor og centerleder, Center for Landdistriktsforskning, SDU 
  • Peder Baltzer Nielsen, stadsarkitekt, Aalborg Kommune 
  • Bjarne E. Jensen, sekretariatsleder, REG LAB 
  • Helle Nørgaard,seniorforsker, SBi

Stedet Tællers første ansøgningsrunde har omfattet to ansøgningsmuligheder:

  • Inden for fokusområdet Mulighedernes Danmark kunne ansøgere søge om støtte til at udfolde yderområdernes stedbundne potentialer gennem nye aktiviteter i konkrete, fysiske projekter. Der er modtaget 80 ansøgninger inden for dette fokusområde, og op til 16 ansøgere vil modtage op til 125.000 kr. hver til at videreudvikle deres idéer.  Til efteråret vurderes projekterne på ny, og op mod otte projekter vil blive udvalgt til realisering.
  • Inden for fokusområdet Kvalitet i kysternes turistbyer kunne der søges om støtte til fysiske projekter, der viser vejen for udvikling af unikke kystmiljøer af høj kvalitet. Der er modtaget 41 ansøgninger inden for dette fokusområde, og op til 10 ansøgere vil modtage op til 125.000 kr. hver til at videreudvikle deres idéer.  Til efteråret vurderes projekterne på ny, og op mod fem projekter vil blive udvalgt til realisering.

Kampagnens anden og sidste ansøgningsrunde sættes i værk i løbet af 2013.