x

Ti projekter viser nye veje til livskvalitet i yderområderne

Pressemeddelelse 9. oktober 2014

Et unikt historisk kulturmiljø genopstår i Danmarks første planlagte ferieby på Djursland. En vandrerute binder Møn, Bogø og Nyord sammen til én samlet turistdestination. Og i Assens skal byens mole genopfindes, så alle kan opleve stedets spektakulære panoramaudsigt. Det er blot tre eksempler på i alt 10 projekter, der skal understøtte lokal livskvalitet i yderområderne med støtte fra Realdanias kampagne Stedet Tæller.

Det unikke kulturmiljø i den historiske Egil Fischers Ferieby på Djursland får nyt liv. Fra forskellige øsamfund til én samlet turistdestination på Møn, Bogø og Nyord. Og en mole i Assens omdannes til besøgssted med udsigtspunkt og badested. Sådan lyder idéerne bag tre ud af de i alt 10 projekter, som nu modtager støtte til realisering gennem Stedet Tæller - Realdanias kampagne for yderområderne. 

Da Stedet Tæller sidste år efterlyste gode idéer til fysiske projekter, modtog kampagnen 88 projektidéer fra yderområder over hele landet. I første omgang fik 26 projekter støtte til at videreudvikle og konkretisere deres idéer, og heraf modtager 10 projekter nu støtte til at blive ført ud i livet.

De udvalgte projekter spænder vidt, men har det til fælles, at de nytænker og aktiverer yderområdernes særlige, stedbundne potentialer: Klassiske feriebyer genopfinder sig selv med udgangspunkt i historien, nye aktiviteter giver tomme bygninger liv igen, og ikke mindst skal nye netværk og samarbejder forbinde mennesker og steder.

”I Realdania glæder vi os over, at Stedet Tæller har ført til så mange lovende projekter lige fra Skagen til Maribo. Det vidner om, at der er masser af engagerede kræfter, der bakker op om deres lokalsamfund på tværs af foreninger, kommuner, turismeerhverv og mange andre aktører. Nu ser vi frem til at se projekterne løfte sig fra skitseblokken og blive til virkelighed,” siger Karen Skou, programchef i Realdania.

En positiv udvikling med afsæt i stedet

Med Stedet Tæller vil Realdania vise nye veje til mere livskvalitet lokalt i Danmarks yderområder. Realdania har derfor afsat i alt 115 mio. kr. til at støtte konkrete, fysiske projekter i yderområderne gennem to ansøgningsrunder, som begge nu er afsluttede.

”Alle kampagnens projekter er lovende bud på, hvordan det enkelte sted kan udvikles på en måde, der bidrager til at styrke den lokale livskvalitet. Vores mål er ikke at lave land om til by, men ved at udnytte det enkelte steds særlige potentialer kan vi være med til at sætte gang i en positiv udvikling,” siger Karen Skou.

De udvalgte projekter realiseres frem mod udgangen af 2016.


Projekter udvalgt i fokusområdet Kvalitet i kysternes turistbyer:

 • Solnedgangspladsen, Gammel Skagen. 
  Projektet skal styrke den eksisterende Solnedgangsplads som ét af Nordjyllands vigtigste offentlige møde- og udsigtssteder og formidle stedets natur.
 • Fanø Bad, Fanø
  Revitalisering af Fanø Bad ved at højne kvaliteten i en udfordret historisk ferieby. Projektet skal bl.a. skabe nye rammer for samvær.
 • Eigil Fischers Ferieby og Femmøller Strand
  Sikring og bevaring af et enestående kulturmiljø – Danmarks første planlagte ferieby – som samtidig aktiverer stedets turisme- og forretningspotentiale.
 • Molehovedet i Assens
  En tilgængeliggørelse af og tilføjelse til molen i Assens. Projektet giver nye muligheder for at opleve udsigten, fiske, bade mm. 

Projekter udvalgt i fokusområdet Mulighedernes Danmark:
 • Career Campus, Ringkøbing
  Transformation af en historisk bygning til erhvervskollegium. Målet er at tiltrække højtuddannet arbejdskraft til Ringkøbing.
 • Landsbyen de 7 sogne, Mors
  Etablering af nye stier og samlingssteder skal opbygge fællesskaber på tværs af hidtil konkurrerende landsbyer og skabe en ny ’superlandsby’.
 • Maribo Domkirke og Søbred, Maribo
  Et nyt byrum omkring Maribo Domkirke skal formidle den historiske kulturarv og trække naturen ind i byen.
 • Camønoen, Møn
  En ny vandrerute binder Møn, Bogø og Nyord sammen og tiltrækker turister. Målet er at skabe en samlet destination.
 • Matchmakingzone, Klitmøller
  Etablering af et fysisk mødested, hvor beboere og besøgende kan udvikle idéer og projekter sammen. 
 • Stinesminde Havn, Mariager Havn
  At udvikle og styrke Stinesminde Havn med udgangspunkt i fiskerlejets miljø og historie samt udvikle nye forbindelser og styrke nærheden til vandet.
Stedet Tæller blev sat i gang i 2011 og udløber i 2016. Formålet er at vise nye veje til, hvordan man kan forbedre livskvaliteten i yderområderne med udgangspunkt i de særlige kvaliteter og potentialer, som findes netop her. Realdania har med kampagnen afsat i alt 115 mio. kr. til at støtte konkrete, fysiske projekter, der kan gavne turisme og lokale borgere i yderområderne. 

De udvalgte projekter støttes inden for to af kampagnens tre fokusområder, nemlig Kvalitet i kysternes turistbyer og Mulighedernes Danmark

Mens fokusområdet Mulighedernes Danmark sætter fokus på de stedbundne potentialer som afsæt for bæredygtig udvikling, skal fokusområdet Kvalitet i kysternes turistbyer styrke kvalitet og turismeudvikling. 10 særskilte projekter støttes desuden gennem fokusområdet Steder i landskabet.