x

Ny kampagne sætter fokus på de stedbundne potentialer i yderområderne

Pressemeddelelse 6. juni 2011

Danmarkskortet forandres radikalt i disse år. Væksten sker i de større byer og byregioner, mens en del yderområder har oplevet afvandring og negativ vækst. Med en ny kampagne vil Realdania over de næste fem år sætte fokus på udviklingen i de danske yderområder. Kampagnens vision er at vise nye veje til, hvordan man kan øge livskvaliteten i Danmarks yderområder med udgangspunkt i de stedbundne potentialer. Den økonomiske ramme for dette nye yderområdeinitiativ udgør ca. 260 mio. kr. Heraf har Realdania afsat 144 mio.kr. til kampagnen. En del af kampagnen gennemføres som et koordineret initiativ i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Styrket livskvalitet i yderområder

I takt med tiltagende globalisering, afindustrialisering og ændring af landbrugets produktionsvilkår, koncentreres væksten i stigende grad i storbyregionerne. Forandringerne medfører væsentlige ændringer i levevilkårene i yderområderne og afspejler sig i den fysiske planlægning.

Udviklingen i yderområderne er bl.a. kendetegnet ved befolkningstilbagegang, relativ høj ledighed og en stor andel tomme boliger. Men yderområderne er også rige på smukke landskaber, udstrakte kyststrækninger og velbevarede naturområder. De besidder den ro og plads til eftertænksomhed, som ofte er en mangelvare i storbyen. Koncentrationen af frivillige ildsjæle i yderområderne er høj, og landsbyboerne er nogle af de mest tilfredse borgere i Danmark!

Direktør, Hans Peter Svendler, Realdania, siger: "I udvikling af yderområderne skal der netop satses på de stedbundne potentialer i form af landskabelige, bygningskulturelle, historiske og menneskelige ressourcer. Vores mål med denne kampagne, er at styrke yderområdernes planlægning, bosætning og turisme. Det kan vi gøre ved at fokusere på de enkelte steders særlige karaktertræk og potentialer, og vi håber dermed at styrke livskvaliteten i de danske yderområder."

De stedbunde potentialer er omdrejningspunktet for Realdanias kampagne, der bliver gennemført som en koordineret indsats foldet ud i tre delinitiativer.

Besøgssteder på særlige destinationer

Delinitiativet "Besøgssteder på særlige destinationer" skal vise vejen ved at udnytte de stedbundne naturressourcer som dynamo for yderområder. Det er planen at gennemføre en række små projekter, der tager udgangspunkt i besøgssteder på udvalgte destinationer. Ved at placere uhøjtidelige punktnedslag af høj arkitektonisk og designmæssig kvalitet i naturen skabes der mulighed for at formidle hidtil oversete kvaliteter i landskabet - og på denne måde skabe nye attraktioner for både lokale borgere og turister. Det er tanken, at dette minimum af indgreb udover at give information og formidling til den besøgende også vil dække behov for parkering, adgangs- og toiletforhold m.v. Til delinitiativet tilknyttes et videnspanel af eksperter, der kan kvalificere udviklingen af de nye attraktioner.

Potentialet i yderområder - Mulighedernes Danmark
Med "Potentialet i yderområder - Mulighedernes Danmark" skabes et delinitiativ, der er målrettet yderområdekommunerne. Initiativet trækker på de positive erfaringer fra projekter, som Realdania tidligere har støttet - eksempelvis Læsø Salt, der bruger en naturressource til behandling af psoriasispatienter. Eller Klitmøller, der har gjort Jammerbugtens bølger til omdrejningspunktet for en surferstrand i verdensklasse. Filosofien er at tage udgangspunkt i de unikke stedbundne potentialer som afsæt for bæredygtig udvikling - og dermed også understrege yderområderne forskellighed fra storbyområderne.

Kvalitet i kysternes turistbyer
Initiativet, der har fokus på bl.a. udvikling af de stedbundne potentialer i danske kysters turistbyer, gennemføres som et koordineret initiativ i et samarbejde mellem Realdania og Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Realdania sætter særligt fokus på de nedslidte, kystnære turistområder og turistbyer, og målet er at vise, hvordan høj kvalitet i det byggede miljø i kystbyerne kan gavne såvel turister som lokale borgere. Initiativet skal dermed være med til at styrke den fysiske planlægning i udvalgte kystbyer og turistområder og skabe konkrete fysiske demonstrationsprojekter, der højner kvaliteten af de byggede miljøer til gavn for både turister og lokalsamfund.

Økonomi- og Erhvervsministeriet vil i særlig grad sætte fokus på produktudvikling, øget innovation og kompetenceudvikling i turismeerhvervet og herigennem være med til at skabe fornyet vækst i kystturismen i form af større strategiske satsninger.

Viden, erfaring og inspiration
Den samlede kampagne for udvikling af de stedbundne ressourcer i yderområderne løber i perioden 2011-2016. Økonomi- og Erhvervsministeriets projekt dog kun til 2014. Udover projektstøtte formidler kampagnen også viden, gode eksempler, debat og inspiration på websitet yderomraader.dk, der åbner 1. september 2011.

"Kampagnen bygger på vores erfaringer og viden fra tidligere initiativer som eksempelvis projektet Mulighedernes Land", uddyber Hans Peter Svendler, og fortsætter: "Vores mål er, at kampagnen vil resultere i en række konkrete projekter realiseret i samarbejder med de væsentligste aktører på området, så vi derigennem kan medvirke til, at der igangsættes en positiv udvikling i landets yderområder."

FAKTA

Det samlede yderområdeinitiativ gennemføres i perioden 2011-2016 (Økonomi- og Erhvervsministeriets projekt dog kun til 2014) med en økonomisk ramme på ca. 260 mio. kr. Heraf har Realdania afsat 144 mio. kr. til kampagnen, mens resten af finansieringen tilvejebringes af turismeaktører, kommuner m.fl., samt af EU's strukturfondsmidler fra den konkurrenceudsatte pulje, der administreres af Erhvervs- og Byggestyrelsen efter høring af Danmarks Vækstråd.

Midlerne til initiativet Kvalitet i kysternes turistbyer bevilges separat fra hhv. den konkurrenceudsatte pulje og Realdania.  Der er ansøgningsfrist til den konkurrenceudsatte pulje den 16. januar 2012.

Realdanias initiativer udbydes i første omgang i efteråret 2011 og et andet udbud forventes i 2013.