x

Det moderne tanghus bygger videre på Læsøs flere hundrede år gamle tradition med at anvende tang på tagene.

Tanghusene er en betydelig del af Læsøs kulturhistorie, og de er fysiske vidnesbyrd på den kultur og det liv, der siden 1200-tallet har præget byggetraditionen på øen. I arbejdet med Det moderne tanghus har arkitekterne dykket ned i dette enestående kultur- og arkitekturhistoriske arkiv; taget ved lære af fortiden og indpasset i nutiden.

I Det moderne tanghus bliver tang brugt på tre vidt forskellige måder: Som isolering, som indvendig polstret beklædning og som udvendig synlig beklædning.

Det Moderne Tanghus på Læsø er ikke blot en fortælling om en ny anvendelse af et bemærkelsesværdigt materiale på et særegent sted med en højst usædvanlig bygningshistorie. Huset er tegnet af tegnestuen Vandkunsten som et fritidshus opført i træ beklædt og isoleret med tang.

Efter projektet afslutning i 2013 blev huset solgt. Den synlige tang på tag og gavl er af den nye ejer i 2016 blevet fjernet og erstattet af et tag af træ. Det skete på baggrund af en fugtskade på undertaget, der ikke var relateret til projektets eksperiment med ålegræs. Der er stadig tang i ”Det moderne Tanghus”, selvom taget er udskiftet. Nemlig som isolering (huset lever op til Bygningsreglement 2020, selvom det er fra 2013). Og indenfor er de akustiske hørbetrukne tangelementer med til at sikre et godt indeklima både i forhold til lyd og fugt. 

På grunden ved siden af Det Moderne Tanghus ligger et fredet tanghus: Kalines Hus opført 1865, som Realdania By & Byg har restaureret for at sikre et af øens få tilbageværende huse med det særegne tangtag. Huset indgår i Realdania By & Bygs samling af ca. 60 historiske ejendomme, som repræsenterer dansk bygningskultur gennem 500 år og er med til at fremme den levende bygningskultur.

Læs om Kalines Hus

Et nationalt initiativ

Realdania By & Bygs projekt med udvikling og bevaring af tanghuse på Læsø indgår i en vifte af eksisterende projekter, som sigter på at sikre overlevelse for de særegne tangtage på Læsø.

Initiativet sker i samarbejde med lokale ildsjæle, andre fonde og Kulturarvsstyrelsen, som alle er involveret i indsatsen for at redde denne ganske enestående del af Danmarks - og verdens - kulturarv. Det moderne tanghus har siden opførelsen haft stor international interesse og høstet stor anerkendelse.

Se andre af Realdania By & Bygs udviklingsbyggerier

Tegnestuen Vandkunsten

Huset er tegnet af tegnestuen Vandkunsten og er opført 2012-2013.

En af de store udfordringer ved opførelsen af Det moderne tanghus var at få det temmelig viltre ålegræs indpasset i en industriel produktion, uden at dets fysiske og æstetiske egenskaber blev sat over styr.

Men det er lykkedes, og i Det moderne tanghus bliver tang brugt på tre vidt forskellige måder: Som isolering, som indvendig polstret beklædning og som udvendig synlig beklædning.

Samtidig udfoldes hele bygningsteknologiens palet i Det moderne tanghus: Fra ålegræsset, det simpleste, uforarbejdede råstof, der bogstavelig talt er lige til at samle op på stranden, over industrialiseret præfabrikation af bygningsdele til højteknologiske varmepumper.

De præfabrikerede elementer er konstrueret hos Green House i Kongerslev, som også har været hovedentreprenør på opførelsen og samlingen af huset på Læsø.

De polstrede loftselementer er udført hos møbelpolstrer Brian Liebeck på Frederiksberg, mens Praktisk Service i Stege sammen med tækkemand Helle Raknes har stået for udførelsen af tangbeklædningerne.

Tangen stammer fra de to producenter på hhv. Bogø og Møn, som i dag er blandt de meget få i landet, der kan levere tang i ordentlig kvalitet, efter at en tangpest i 1930'erne ødelagde de fleste af de store naturlige forekomster, bl.a. syd for Læsø.

Byggeri

Det moderne tanghus er opført af præfabrikerede trækassetter, som udgør både gulv, facader og tag.

Tang indgår som isolering både i selve kassetterne, som polstring i akustikdæmpende loftsbeklædning betrukket med hørstof og som facade- og tagbeklædning.

I modsætning til de historiske huse, hvor tangen ligger metertyk på taget i en svulmende, paddehattelignende form, så er Det moderne tanghus mere nutidigt og stramt i sit udtryk. Den synlige tang er stoppet i 'pøller' af strikkede net i kraftigt uldgran. Pøllerne er fastgjort på taget, og i mindre udgave på facaderne.

Højaktuelt byggemateriale

Når tang i fortiden blev anvendt som byggemateriale, skyldes det, at tang var lige uden for døren, det var gratis, det havde lang levetid, var godt isolerende, naturligt imprægneret mod skadedyr og råd, og så var der meget af det.

Netop disse fantastiske naturlige egenskaber gør tang højaktuelt som byggemateriale, set i lyset af nutidens interesse for bæredygtighed.

CO2-venligt byggeri

Målet for Det moderne tanghus er, at huset skal leve op til de forventelige 2020-krav, og dermed have et ekstremt lavt energiforbrug. Samtidig har beregninger af husets livscyklusanalyse vist, at huset har et negativt CO2-aftryk.

Huset er i dag solgt.