x

Kalines Hus er et lille, tangtænget længehus, opført for mere end 150 år siden på strandengene syd for Østerby på Læsø. Huset, der er opkaldt efter en tidligere beboer, var en slags aftægtsbolig til en nærliggende gård. I 2010 købte og restaurerede Realdania By & Byg Kalines Hus, der er fredet, for at sikre et af de meget få huse på Læsø, der stadig har et helt tangtag.

  

Hvorfor er Kalines Hus noget særligt?

  • Kalines Hus med tangtag udført med vaskervold repræsenterer en historisk egnsbyggeskik og en helt særlig kulturarv, der er unik for Læsø. Huset er et fysisk vidnesbyrd om den kultur, natur og det liv, der siden 1200-tallet har præget udviklingen på Læsø.

  • Tanghuse er en bygningstype, som udelukkende findes på Læsø. Engang var der 300. I dag er der kun ca. 20 tilbage. Tanghusene er i løbet af de sidste 75 år stort set forsvundet, dels fordi ålegræsset blev ramt af sygdom, og dels fordi det arbejdskrævende fællesskab med tiden er blevet opløst. Kalines Hus er et af de få, der stadig stod med et helt tangtag. 

  • Et korrekt lagt tangtag spås at kunne holde i op til 300 år. De ikke-giftige og CO2-neutrale tangtage samt de håndværksmæssige traditioner og erfaringer opsamlet gennem flere hundrede år kan derfor være vigtig inspiration i forhold til at løse de problematikker inden for bæredygtighed, som verden i dag står overfor.

         

> Læs om Det Moderne Tanghus på Læsø

Bygherre

Husets bygherre og det præcise opførelsestidspunkt kendes ikke. Det står dog fast, at huset har mindst 150 år på bagen, og at det er opført som en aftægtsbolig til en nærliggende gård.

Huset kendes som 'Kalines Hus'; en forkortelse af navnet Karoline, som var navnet på en af husets tidligere beboere. Det var skik og brug på Læsø at opkalde husene efter kvinderne, der boede i huset og ofte også ejede dem, da mænd i lange perioder var en mangelvare på øen.

Mændene arbejdede på havet og var derfor væk hjemmefra i mange måneder, og det faldt således også i kvindernes lod at stå for alt vedrørende tængning af tagene. 

Restaurering

Da Realdania By & Byg overtog Kalines Hus i 2010, fremstod huset stort set originalt. Både overflader og ruminddeling var de oprindelige, bortset fra den østlige del, hvor en del af den tidligere stald var blevet indrettet til soverum og badeværelse. Restaureringen har således haft som mål at fastholde det originale udtryk, men opgradere huset til moderne forhold.

Indvendigt er de gamle gulvbrædder nænsomt løftet op, der er blevet isoleret, og brædderne er én for én lagt tilbage. Huset har fået nyt badeværelse placeret i en "kasse" i huset, så det til enhver tid kan tages ud igen og dermed ikke kompromitterer det fredede hus.

Udvendig er bindingsværk og murtavl blevet sat i stand; vinduerne er gået efter, og den originale grønne farve er fundet frem og genanvendt, så huset har fået sit oprindelige udtryk tilbage.

Tangtaget på sydsiden af huset er blevet udskiftet med nyt tang i det omfang, det var nødvendigt. Det nye tangtag er udført efter traditionelle metoder med "vaskervold" nederst og tang lagt på et underlag af rughalm. 

Huset er i dag lejet ud som fritidsbolig. 

Naturens byggemateriale

Når tang i fortiden blev anvendt som byggemateriale, skyldes det, at tang var lige uden for døren, det var gratis, det havde lang levetid, var godt isolerende, naturligt imprægneret mod skadedyr og råd, og så var der meget af det. Samtidig kan et tangtag ikke brænde uden konstant påvirkning af ild og har en levetid på ca. 200 år.

På den baggrund er der megen læring at hente i dette, naturens eget byggemateriale, og i den teknik, der gennem århundreder har været brugt for at bearbejde den viltre tang.