x

Åbent hus i Kalines tanghus på Læsø

Pressemeddelelse 26. juni 2012

Kalines Hus er et fredet tanghus og tilhører et af de meget få huse, der stadig har et helt tangtag. Efter mere end 150 års tro tjeneste trængte tagets tang dog til omsorg, og hele bygningen er nu restaureret af Realdania Byg for at bevare denne unikke del af vores bygnings- og kulturarv for fremtiden. Onsdag den 4. juli kl. 13-17 afholdes der åbent hus, hvor alle interesserede kan komme og se resultaterne af restaureringen.

Tanghusene på Læsø ligger i landskabet som fysiske vidnesbyrd om den kultur og det liv, der siden 1200-tallet har præget udviklingen på den smukke ø i det nordlige Kattegat. De er håndgribelige eksempler på håndværksmæssige traditioner og erfaringer opsamlet gennem flere hundrede år, og de kan være en vigtig inspiration til at løse problematikker inden for bæredygtighed, som verden i dag står overfor.

- Forfald truer tanghusene, og der skal gøres en indsats nu for at udvikle denne unikke egnsbyggeskik, så den kommer styrket ind i fremtiden. Med restaureringen af Kalines Hus har vi sikret bevarelsen af et lille stykke dansk kulturhistorie, og samtidig har vi gjort os nogle erfaringer med tang som byggemateriale. Dem bringer vi nu med ind i moderne byggeri, siger administrerende direktør i Realdania Byg, Peter Cederfeld.

Restaureringen og dermed bevaringen af Kalines Hus føjer sig til en række eksisterende projekter, som alle sigter på at sikre overlevelse for de særegne tangtage på Læsø. Indsatsen sker i samarbejde med lokale ildsjæle. Kalines Hus skal nu udlejes som fritidsbolig.

Fakta om åbent hus arrangementet:

  • Tid: Onsdag den 4. juli kl. 13 til 17
  • Sted: Kalines Hus, Tangborgvej 4, Østerby, Læsø
    Arrangementet er gratis og alle interesserede er velkomne.

På grunden ved siden det restaurerede tanghus skal der nu opføres et moderne fritidshus med tang. Det kommende hus skal indpasses i landskabet og respektere det gamle tanghus. Huset vil blive opført med tangtag - men skal skabe et helt nyt sprog for, hvordan et tangtag kan se ud, så de gamle tangtage ikke imiteres, men får et moderne modspil.

For yderligere oplysninger kontakt:
Adm. direktør Peter Cederfeld, Realdania Byg: Mail pc@rdbyg.dk / Tlf. 70 11 06 06

FAKTA

Kalines Hus er opført for over 150 år siden og har et areal på 80 m2. Kaline er en forkortelse af navnet Karoline, som en af husets tidligere beboere hed.

I forbindelse med restaureringen er både bindingsværk og murtavl blevet sat i stand; det dårlige træ er blevet fjernet og erstattet af nyt, ligesom ukorrekt og dårligt murværk er blevet forbedret og udskiftet. Vinduerne er gået efter, og den originale grønne farve fundet frem og genanvendt, så huset har fået sit oprindelige udtryk tilbage.

Indvendigt er de gamle gulvbrædder nænsomt løftet op, der er blevet isoleret, og brædderne er ét for ét lagt tilbage. Huset har fået nyt badeværelse som erstatning for det bad og toilet, der på et tidspunkt var blevet sat ind i stalden i den ene ende af huset. Det nye badeværelse er placeret i en 'kasse' i huset, så det til enhver tid kan tages ud igen og dermed ikke kompromitterer det fredede hus.

På en ubebygget nabogrund ved siden af Kalines Hus opfører Realdania Byg et nyt og moderne fritids-tanghus. Det nye tanghus skal tilvejebringe ny viden om tang - ikke kun som tagbeklædning, men også som f.eks. isolering i gulve og vægge. Med ny viden om tang og dermed en mere udbredt brug af materialet kan man fremtidssikre de originale tangtage og samtidig give nyt liv til Læsøs enestående egnsbyggeskik.

Tanghusene på Læsø er en helt enestående del af landets og resten af verdens kulturarv. Der er kun meget få tanghuse tilbage: I alt cirka tyve, hvoraf de elleve er fredede. I løbet af de sidste 75 år er tanghusene stort set forsvundet. Dels fordi den tang man anvendte stort set er forsvundet, og dels fordi det arbejdskrævende fællesskab, som kræves for at tænge et tag, med tiden er forsvundet. Nu er tang af den rette kvalitet dukket op ved bl.a. Møn og Bogø, og et større arbejde er i gang for at finde arbejdsbesparende og priseffektive metoder til at redde de tilbageværende tangtage.