x

Åbent hus i Tvedes rådhus i Sorø

Pressemeddelelse 30. maj 2012

Det nye blågrønne skifertag er lagt i samme dekorative mønster som for 130 år siden. De originale lamper er genfundet, restaureret og pudset. Og det imponerende trapperum står nymalet i oprindelige farver. Sorøs gamle rådhus er bragt til ære og værdighed, og nu inviteres offentligheden indenfor. Det sker, når Realdania Byg fredag den 8. juni kl. 13 til 17 slår dørene op til Torvet 2 i Sorø, og markerer afslutningen på selskabets halvandet år lange restaurering af rådhuset.

Ejendomsselskabet Realdania Byg købte Sorø rådhus i 2010 for at bringe den historiske bygning ind i fremtiden, og husets umistelige arkitektoniske og kulturhistoriske værdier er nu blevet sikret for eftertiden. Mange fine bygningsdele og detaljer er atter bragt frem i dagens lys. Samtidig er ejendommen moderniseret, så den fremover kan danne ramme om byens aktiviteter med Sorø Kommune som lejer.

"Restaureringen af Sorøs fine rådhusbygning har især koncentreret sig om at bringe huset tilbage til sit oprindelige udtryk i overensstemmelse med arkitekten Tvedes tanker, men det har samtidigt været vigtigt for os, at huset kan bruges på moderne vilkår. Derfor er der i dag ændret lidt på f.eks. rumfordelingen for at skabe mere velfungerende rum, ligesom der er installeret en elevator", siger adm. direktør i Realdania Byg Peter Cederfeld, som glæder sig over, at huset snart kan fungere som byens hus og samlingspunkt.

Mønstereksempel på historicistisk rådhusbyggeri
Det fredede råd- og tinghus, der ligger centralt i Sorøs velbevarede bykerne, blev opført som erstatning for det tidligere rådhus fra 1844, der nedbrændte i 1879. Den tilhørende arrestbygning er fra 1871. Rådhuset er med sit formsprog, konstruktion og farvesætning et tidstypisk og fint eksempel på et historicistisk rådhusbyggeri i provinsen, der helt i tidens ånd var opført som et hus med mange funktioner.

Fremover får huset igen mange funktioner med Sorø Kommune som lejer. Rådhuset kommer bl.a. til at indeholde turist- og erhvervsinformation, faciliteter til kulturelle og sociale initiativer som eksempelvis SSP og Natteravnene samt repræsentative formål som byrådsmøder og vielser. I den gamle arrestbygning skal biblioteket fortsat have til huse.

For yderligere oplysninger kontakt:
Adm. direktør Peter Cederfeld, Realdania Byg: Tlf. 70 11 06 06

Fakta om åbent hus arrangementet

  • Tid: Fredag den 8. juni kl. 13 til 17
  • Sted: Tvedes Rådhus, Torvet 2, 8140 Sorø

Arrangementet er gratis og alle interesserede er velkomne

Fakta om Tvedes Rådhus i Sorø

  • Tvedes rådhus ligger centralt i Sorø, på en hjørnegrund med front mod byens største torv.
  • Det fredede rådhus er opført i 1881 og tegnet af den danske arkitekt Frederik Vilhelm Tvede (1826-1891).
  • Rådhuset erstattede det første råd-, ting- og arresthus, som blev opført på samme sted i 1844, men delvist nedbrændte i 1879. Arresthuset ud til gården er fra 1871.
  • Rådhuset er opført i blank mur i rød tegl og vinduer med gotiske spidsbuer. Taget er udført i blå og grøn skifer, som er lagt i horisontale bånd, så der opstår en stribet og dekorativ effekt. Der er murede gavlkviste, og taget - som er forsynet med små vindueskviste med zinktag og spir - afsluttes af imponerende kamtakkede gavle, hvis murværk er rigt dekoreret.
  • Indvendigt - særligt i trapperummet og på første sal - er huset udstyret med panelerede vægge, gerichter og døre samt bjælkelofter, der er dekoreret med fine snedker- og malerdetaljer, samt flere originale indbyggede skabe og lamper. I stueetagen er interiøret mere beskedent, fordi denne etage oprindeligt var bolig til arrestforvareren og kontor til pantefogeden.  
  • Arrestbygningen fremstår tung og solid i blank mur i gul tegl med små tremmebesatte vinduer og et sort skifertag, og indvendigt er bygningen inddelt i celler med en fordelingsgang.