x

Skybrud skal skabe nye byrum

Pressemeddelelse 28. januar 2013

Nye projekter til 12 millioner kr. skal inspirere til, at klimasikring bliver sjovere for borgerne og skaber nyt liv i byerne.

Når vi nu alligevel skal bruge milliarder på at klimasikre Danmark, kunne vi så i det mindste få noget sjovt ud af det samtidig?

Det mener et nyt initiativ med titlen VANDPLUS, at der er store muligheder for.  Bag initiativet er et partnerskab mellem Lokale og Anlægsfonden og Realdania i samarbejde med Naturstyrelsen. Til sammen vil de uddele 12 millioner kroner til projekter, der skal vise, at det både er muligt at klimasikre og samtidig skabe helt nye værdier for borgerne og byerne.

Udgangspunktet er, at milliard-investeringerne i nye klimatiltag ikke kan undgå at komme tæt på borgerne og byernes liv. Derfor bør så store anlæg ikke stå ubenyttede hen alle de dage, hvor der ikke er skybrud. Så hvad stiller man op med et kæmpe bassin, når der ikke er noget vand, der skal opbevares?

En ny lov, som miljøminister Ida Auken fik vedtaget i Folketinget forleden, gør det muligt for kommuner og private at få finansieret projekter via spildevandstaksterne, hvis projekterne bidrager til klimatilpasning. Derfor er VANDPLUS i særlig grad henvendt til kommuner og spildevandsforsyningsselskaber, der sammen vil udforske nye ideer.

”Vi har efterhånden rigtigt mange redskaber og finansieringsmuligheder klar til at klimasikre Danmark effektivt. Men det er endnu bedre, hvis klimatilpasning ikke bare sikrer os mod skybrud, men samtidig skaber nye muligheder i byerne og måske giver mere plads til leg, idræt, kultur eller helt andre oplevelser for borgerne.  Med projekter som dette, tror jeg, at klimasikringen vil ende med at berige vores byliv enormt,” siger miljøminister Ida Auken.

Torben Frølich, direktør i Lokale og Anlægsfonden, siger om VANDPLUS-initiativet: ”Lokale og Anlægsfonden har aktivitet og bevægelse på tekniske anlæg som et særligt indsatsområde, og har allerede været med til at kombinere vandafledning med skateanlæg i Rabalderparken i Roskilde og en vandaktivitetspark i et regnvandsbassin i Selsmosen i Høje-Taastrup. Med VANDPLUS fortsætter vi indsatsen for at inspirere kommunerne til at tænke innovativt og koble aktivitet og bevægelse sammen med klimatilpasning.”

Også Flemming Borreskov, adm. direktør i Realdania, ser store perspektiver i VANDPLUS: ”For os er det afgørende, at klimatilpasning ikke blot fungerer som løsning på akutte klimamæssige udfordringer, men også skaber en rekreativ og social merværdi. Med VANDPLUS ønsker vi at sikre, at de kommende års massive investeringer ikke blot bliver brugt til rene vandtekniske anlæg og – populært sagt – kæmpe rør under jorden, men at kommuner og forsyningsselskaber tænker i at udforme de klimatilpasningsmæssige funktioner, så de samtidig kan medvirke til at opgradere vores bymiljøer, skabe et aktivt byliv og øge livskvaliteten for alle.”

Yderligere fakta om initiativet VANDPLUS:

Med VANDPLUS inviterer Lokale og Anlægsfonden og Realdania i samarbejde med Naturstyrelsen nu alle landets kommuner og forsyningsselskaber til at søge om støtte til at koble de kommende års massive investeringer i klimatilpasning sammen med tiltag, der skaber plads til fx leg, bevægelse, idræt, kulturelle aktiviteter, uformelle møder og anderledes rumlige oplevelser af høj arkitektonisk kvalitet. Der vil i alt blive uddelt 12 millioner kroner til realisering af op til fire projekter.

De nye anlæg, som skal håndtere regnvand fra skybrud og sikre kysterne mod forhøjet vandstand, vil som oftest kun stå med vand enkelte gange om året. Størstedelen af året vil de være tørre elementer med potentiale for at kunne rumme aktiviteter, som ikke nødvendigvis har noget med vand at gøre. Mange af de nye anlæg vil desuden blive placeret midt i eksisterende byområder, hvorfor det er nødvendigt at tænke dem sammen med de eksisterende funktioner og det liv, som allerede finder sted. Samtidig er de store investeringer en unik mulighed for at få skabt nye byrum og rekreative udfoldelsesmuligheder, som kan anlægges langt billigere, hvis de tænkes sammen med investeringer i klimatilpasning. På den måde handler VANDPLUS om at bruge de offentlige investeringer på en smart måde, og om at få det bedste ud af de fælles arealer i vores byer.

Målet er at gennemføre op til fire nytænkende klimatilpasningsprojekter, som kombinerer håndtering af regnvand og forhøjet vandstand i havene med rekreative formål og dermed udforsker de muligheder for merværdi og synergi, der ligger i et samarbejde mellem kommuner og forsyningsselskaber. En del af baggrunden for projektet er netop ny lovgivning, som giver spildevandsforsyningsselskaberne bedre mulighed for at laver projekter sammen med kommuner og private bygherrer.

Læs mere

vandplus.dk

På hjemmesiden er der også mulighed for at tilmelde sig nyhedsbrevet for VANDPLUS.