x
En stuevæg af ubrændt ler, et værelse isoleret med presset halm og tang på taget. Hvis byggebranchen i Danmark skal reducere dens CO2-udledning, må og skal branchen gå nye veje. Klimaaftrykket fra velkendte materialer som beton og stål skal reduceres. Eksisterende bygninger skal renoveres, og der skal genbruges flere byggematerialer. Og så er branchen nødt til at udvikle og understøtte brugen af nye og mere bæredygtige og biogene byggematerialer. Det vil vi gerne hjælpe med at sætte skub i.  
 
Derfor undersøger vi i indsatsen ’Veje til biobaseret byggeri’, hvordan biogene byggematerialer kan vinde indpas i byggerier i Danmark. Helt fremmede gæster i huset vil træ, halm og lerjord dog ikke være. De er eksempler på materialer, som der er blevet bygget med i Danmark i mange hundrede år, indtil udbredelsen af beton vandt indpas i efterkrigstiden. Men nu skal de i brug igen i større skala.  

Tang, græs og hamp i køkkener og stuer 

Så hvordan kan biogene materialer som tang, græs og hamp blive dyrket, så de kan blive brugt som byggematerialer, når der skal bygges køkkener, stuer og værelser?  Det skal indsatsen se nærmere på, for at en større kommerciel udbredelse og anvendelse af de materialer, som historisk er blevet brugt til at bygge med, kan blive et helt afgørende element i at nedbringe byggeriets klimaaftryk. 

Indsatsen starter med at se på Danmarks arealer og potentialer for en lang række afgrøder. Det bliver baggrunden for en dialog med produktionsvirksomheder og andre aktører, som kan indgå i de nye, biobaserede værdikæder, hvor effektiv produktion er en forudsætning for en konkurrencedygtig udbredelse på markedet. Det sker sammen med eksperter og brancheaktører fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Aalborg Universitet, Det Kongelige Akademis Arkitektskole, Smith Innovation, Artelia rådgivende ingeniører og JAJA Architects. 

Innovation, produktudvikling og afprøvning 

Innovation, produktudvikling og afprøvning af konkrete biobaserede materialer bliver et vigtigt element i indsatsen, der på sigt – og i samarbejde med udvalgte bygherrer – skal munde ud i et antal eksempelbyggerier af både nybyggeri og renovering af eksisterende bygninger. Byggerierne skal vise, hvordan de biogene byggematerialer kan bruges i praksis. Målet er, at håndværkere, arkitekter, bygherrer og ingeniører kan blive inspireret ved at komme helt tæt på løsninger, egenskaber og æstetik.