x

Hvordan standarder og lovgivning påvirker brugen af biobaserede byggematerialer

Rapport

Udgivelsesdato
2024

Sideantal
70 sider

Forfatter(e)
Stefan Christoffer Gottlieb, Mikkel Bruun Primdahl, Nicolaj Frederiksen, Andreas de Gier, Torben Valdbjørn Rasmussen

Download

Hvilke barrierer begrænser brugen af biobaserede materialer i byggeriet? Det sætter denne rapport fokus på.

Rapporten kortlægger og analyserer den eksisterende lovgivning og standarder og redegør for, hvor det er muligt at gennemføre ændringer i regelsættet for at fremskynde den grønne omstilling.

Som et led i Realdanias indsats 'Veje til biobaseret byggeri' har BUILD gennemført  en arbejdspakke omhandlende barrierer, der begrænser brugen af biobaserede materialer i byggeriet. Dette omfatter en kortlægning og analyse af eksisterende lovgivning og standarder samt en redegørelse for, hvor det er muligt at gennemføre ændringer i regelsættet for at fremskynde den grønne omstilling.


Dette formål forfølges i fem delopgaver:
1. Etablering af rammeforståelse og definitioner på begreber
2. Kortlægning af eksisterende lovgivning og standarder ift. brug af biobaserede materialer
3. Muligheder for anvendelse af biobaserede materialer ift. eksisterende lovgivning og standarder
4. Casestudier af muligheder for øget anvendelse af biobaserede materialer
5. Roadmap for udarbejdelsen af vidensprodukter for biobaserede materialer

Nærværende rapport sammenfatter resultaterne fra de forskellige delopgaver og belyser herigennem, hvordan forskellige typer standarder virker og bliver til, og hvornår noget opnår status af best practice m.m. 

Indsatsen 'Veje til biobaseret byggeri' undersøger bl.a. hvad der skal til, for at flere biogene materialer som halm, træ og tang finder vej ind i danske hjem og bygninger.