x

Nyt videnscenter åbner på Vendsyssel Kunstmuseum

Pressemeddelelse 26. maj 2009

Videnscenter for kunstneren Niels Larsen Stevns åbner på Vendsyssel Kunstmuseum torsdag den 4. juni 2009 kl. 13.00

Et videnscenter for én af det 20. århundredes helt store danske malere Niels Larsen Stevns ser dagens lys på Vendsyssel Kunstmuseum i Hjørring. Et af kunstnerens hovedværker findes i byens tidligere Centralbibliotek for Hjørring Amt. Her udførte Niels Larsen Stevns i 1936 seks store fresker, en totaludsmykning i det der dengang var de voksnes læsesal. Udsmykningen var en gave fra Ny Carlsbergfondet og har motiver, der fortæller om heroiske hændelser i Vendelboernes historie.

Da Vendsyssel Kunstmuseum i 2003 flyttede til større og mere tidssvarende lokaler i byens nedlagte klædefabrik, måtte museet give afkald på denne enestående freskoudsmykning. Men det var ikke ensbetydende med, at museets interesse for Niels Larsen Stevns nedtonedes. Tværtimod. Kunstneren har hele tiden haft en fremtrædende plads i museets samlinger, som i øvrigt rummer kunst med relation til Vendsyssel. Sværvægtere i den sammenhæng er Johannes Hofmeister, Svend Engelund, Poul Ekelund, Agnete Bjerre og Poul Anker Bech.

FAGLIGT LØFT TIL PROVINSMUSEET

Med det nye videnscenter løftes det statsanerkendte kunstmuseum i Hjørring op i en anden liga - både indholdsmæssigt og arkitektonisk. Således rangerer Niels Larsen Stevns blandt de betydeligste kunstnere i det 20. århundredes danske kunst. Herom vidner kunsthistoriker dr.phil. Mikael Wivels mangeårige forskning, der bl.a. indbefatter en doktordisputats om Niels Larsen Stevns. Mikael Wivel har været tilknyttet projektet med etablering af det nye videnscenter. Det er også ham, der har tilrettelagt den første ophængning i centret, samt publikationen som udgives i forbindelse med åbningen den 4. juni.

Museets samling af Stevns værker er vokset betragtelig indenfor en kort årrække. Projektet har nydt opbakning fra privatsamlere, fra Kulturarvsstyrelsen og fra museumskolleger rundt om i landet. En opbakning, der har udmøntet sig i en række aftaler om længerevarende deponeringer af Stevns værker på Vendsyssel Kunstmuseum, samt åbenhed for aftaler om lignende deponeringer på sigt. Et godt eksempel på, hvordan de statsanerkendte museer, med udgangspunkt i den danske museumslov, kan arbejde sammen som ét stort `Kunstmuseum Danmark´, én fælles vidensressource.

Blandt de mest omfattende deponeringer er Louisiana Museum for Moderne Kunsts samling af Stevns værker. Da museet åbnede i 1958 ejede det ikke mindre end 50 værker af Stevns. Og da Louisianas stifter Knud W. Jensen året efter arrangerede sin første særudstilling, var denne helliget Stevns. Den omfattede næsten 250 værker, fyldte hele museet og er den største nogensinde.

En anden stor Stevns samling kommer fra Østsjællands Museum på Stevns. Her arbejdede man i mange år på at få etableret et museum for Niels Larsen Stevns. Planerne blev endelig opgivet i 2005, hvorefter samlingen er overført til Vendsyssel Kunstmuseum, hvor den nu indgår i det nye videnscenter.

ARKITEKTUR I TOPKLASSE

Gennem økonomisk støtte fra Realdania har det været muligt for Vendsyssel Kunstmuseum at realisere ønsket om en udvidelse på godt 300 kvadratmeter til videnscentret.

Arkitektfirmaet C.F.Møller A/S ved Anna Maria Indrio har været arkitekter på byggeriet. Det var også dem, der var arkitekter på den meget vellykkede og meget roste ombygning af industrikomplekset Bechs Klædefabrik til kunstmuseum i 2003. Netop denne konvertering anser Realdania som et særdeles vellykket eksempel på, hvordan man kan udnytte ældre fabriksbyggeri til moderne formål som eksempelvis et museum. På den baggrund har det været naturligt for fonden at støtte den nye udbygning til Niels Larsen Stevns Videnscenter. Endvidere finder Realdania, at C.F.Møllers forslag til centeret er et arkitektonisk nænsomt projekt, der viser, hvordan man kan bygge til den i forvejen meget stramme, æstetiske og autentiske museumsbygning. Og at tilbygningen med glasprismet samtidig tilfører et æstetisk løft til det brogede baggårdsmiljø, museet er nabo til.

Som noget ganske enestående, skal det tilføjes, er Vendsyssel Kunstmuseum indrettet udelukkende med Poul Kjærholm møbler. Man kan således se et stort udvalg af hans produktion rundt omkring i udstillingslokalerne.

Kontaktpersoner

bestyrelsesformand Troels Bidstrup Hansen tbh@98923311.dk eller 98 92 33 11

museumsdirektør Marianne Ilkjær - mi@vkm.dk eller 98 92 41 33