x

Vestvolden opruster på brofronten

Pressemeddelelse 30. juni 2014

Opførelsen af to nye broer giver storkøbenhavnerne et unikt rekreativt område på Københavns Befæstning vest for hovedstaden.

Både fodgængere, cyklister og andre bløde trafikanter får nu endnu bedre mulighed for at udnytte de rekreative arealer på Vestvolden vest for København. Partnerskabet omkring revitaliseringen af Københavns Befæstning – Realdania, Naturstyrelsen og Kulturstyrelsen – har i samarbejde med kommunerne i Rødovre og Brøndby besluttet at bygge to nye broer over henholdsvis Jyllingevej og jernbanen mod Roskilde. 

De to broer betyder, at brugerne af Vestvolden – alt fra cyklister over rulleskøjteløbere til fodgængere – fra midten af 2015 vil kunne bevæge sig ti kilometer fra Slotsherrensvej i nord til Gl. Køge Landevej i syd uden at skulle standse op for krydsende motortrafik. Samtidig er broerne designet med svage stigninger, så brugerne bliver forstyrret minimalt. 

Det forventes, at de to broer vil øge trafikken på og langs volden, og på den måde vil broerne medvirke til, at der bliver større offentligt kendskab til anlægget og den spændende historie omkring Københavns Befæstning. 

”Københavns Befæstning er grønt område fyldt med rekreative muligheder. På Vestvolden har vi vægtet cyklisterne og rulleskøjtebrugerne højt, så de to broer understøtter både idéen om et inkluderende sundhedsrum og fysisk aktivitet,” siger programchef Christian Andersen, Realdania. 

Kommunerne i Rødovre og Brøndby kommer til at eje broerne, og de to vestegnskommuner har været aktive medspillere i projektet.  

”Stibroen over Vestbanen vil gøre Vestvoldsruten endnu mere attraktiv som pendlerrute og motionssti. Broen medvirker til at gøre Vestvolden til et sted, hvor borgerne kan få historier, motion og gode oplevelser lige uden for hoveddøren,” siger Brøndbys borgmester Ib Terp (S). 

I Rødovre Kommune er borgmester Erik Nielsen (S) ligeledes begejstret. 

”Det er en stor glæde, at vi nu kan imødekomme ønsket fra mange borgere og erhvervslivet i lokalområdet om en bro over Jyllingevej. Vi er stolte af broen, som vi forventer, bliver et nyt kendetegn for området,” siger Erik Nielsen. 

Opførelsen af de to broer sker med økonomisk støtte fra Vejdirektoratets Cykelpulje. På sigt bliver cykelruten på Vestvolden en del af supercykelsti-netværket, hvor cyklister får ekstra tryghed, sikkerhed og komfort. 

Broen over Jyllingevej bliver opført af A/S Persolit, mens Zacho-Lind Entreprenørfirma bygger broen over Vestbanen. Naturstyrelsen er projektleder på begge broer. 

Et partnerskab bestående af Realdania, Naturstyrelsen og Kulturstyrelsen arbejder for at vække Københavns gamle forsvarsværk til live.

Befæstningsringen skal genoplives, så den kan udnyttes rekreativt, og dens historie bliver fortalt. Partnerskabet lægger vægt på sammenhængende initiativer, der øger opmærksomheden på Befæstningens helhed.