x

Vinder fundet i konkurrence om Viborg Baneby

Pressemeddelelse 12. juni 2012

En enig bedømmelseskomité har nu udpeget forslaget ”Banebyen – en levende og bæredygtig bydel” som vinder af Realdanias og Viborg Kommunes konkurrence om udviklingen af banearealerne og området syd for Viborg Station. Det er Tegnestuen Vandkunsten, der i samarbejde med underrådgiverne RUM, TYRÉNS AB, Professor Claus Bech-Danielsen, SUSTURB ApS, Lise Gamst og Sadolin & Albæk har udarbejdet vinderprojektet.

”Hærvejspladsen” - en ny pladslignende bro - skal skabe forbindelse over banen. Et grønt akademi skal udgøre drivkraften i bydelens bæredygtige udvikling. Et vandkulturhus som mødested ved Søndersø. Det er blot nogle af de spændende forslag i vinderprojektet, der skal gøre Viborg Baneby til en levende, banebrydende og bæredygtig bydel.

Vinderprojektets hovedide er to nye akser i form af den bymæssige Hærvejssti og den grønne og rekreative Søndersøsti, som skal binde byområdet sammen og koble det med den historiske bymidte, det omgivende landskab og Søndersø.

- Viborg har både et dynamisk erhvervsliv og et stort serviceudbud. Samtidig er der nærhed til naturskønne omgivelser og et attraktivt historisk bymiljø. Vinderteamet har på bedste vis formået at omsætte disse kvaliteter og banebyens særlige potentialer til en visionær helhedsplan for bydelen. Jeg er overbevist om, at vi med udgangspunkt i denne plan både kan gøre Viborg Baneby til et fantastisk sted at bo og leve og til et aktiv for hele Viborg Kommune, siger Viborgs borgmester Søren Pape Poulsen, der er formand for bedømmelseskomitéen.

Stærk ide

Også projektleder Karen Skou, Realdania, roser vinderforslaget og forventer, at projektet i Viborg også kan komme andre byer til gode.

- Forslaget er idérigt og har en fin balance mellem det visionære og realiserbare. Med et stærkt hovedgreb er det lykkedes at skabe overbevisende koblinger mellem Viborg

Baneby og den omgivende by. Også vinderforslagets bud på, hvordan planen kan realiseres, kan være til stor nytte og inspiration i det videre arbejde med byomdannelsen - både for Viborg Kommune og andre kommuner, der arbejder med omdannelse af lignende arealer, siger Karen Skou.

Byplankonkurrencen

I alt fire deltog i byplankonkurrencen om Viborg Baneby.

Vinderforslaget skal nu viderebearbejdes, så det kan udgøre en helhedsplan for området og danne grundlag for kommune- og lokalplanlægning.

Byudviklingsprojektet støttes af Realdania og Viborg Kommune med hver 2,1 mio. kr.

Udstilling

Vinderforslaget samt de øvrige tre indkomne forslag udstilles på Viborg Rådhus fra 14. juni og frem til ca. 1. august 2012. 

Dommerbetænkningen