x

Stationsområdet i Viborg Midtby skal være en levende, banebrydende og bæredygtig bydel

Pressemeddelelse 16. september 2010

Sådan lyder visionen for et nyt byudviklingsprojekt, som Viborg Kommune og Realdania igangsætter sammen. Projektet skal belyse udviklingsmulighederne for de banenære arealer omkring Viborg Station samt et større byområde syd for banen.

Som i mange andre byer landet over ændrer bystrukturen sig i disse år i Viborg – erhvervsområder bliver nedlagt og nye blandede byområder opstår. Det er baggrunden for, at Viborg Kommune i samarbejde med Realdania udskriver en byplankonkurrence, som skal give grundlaget for udviklingen af området omkring stationen og de tilstødende erhvervs- og boligområder.

Byplankonkurrencen skal blandt andet give svar på:

  • Hvordan kan en omdannelse af stationsområdet bedst bidrage til midtbyens udvikling som et dynamisk bycenter for hele kommunen? 
  • Hvordan kan en ny udformning af stationsområdet forbedre sammenhængen mellem midtbyen og sydbyens erhvervsområde på tværs af banen? 
  • Hvordan kan området udvikles som knudepunkt for den lokale og den regionale, kollektive trafik og indrettes, så valg af miljøvenlig transport fremmes?

- Jeg er meget glad for, at vi nu med Realdanias faglige og økonomiske støtte kan sætte gang i dette visionære projekt. Projektet berører mange beboere og virksomheder i og omkring stationsområdet, og derfor er det vigtigt med en åben proces og god dialog undervejs, siger borgmester Søren Pape Poulsen.

- Omdannelse af stationsområdet kan give os en enestående mulighed for yderligere at styrke og udvikle Viborg til glæde for hele kommunen og jeg ser frem til gennem konkurrencen at få belyst de fantastiske perspektiver, dette område rummer. Vi skal også bruge projektet til at undersøge, hvordan vi fremmer en bæredygtig udvikling i en bymæssig sammenhæng, f.eks. ved at bygge energieffektive huse, få flere til at benytte bus, tog og cykel og i det hele taget reducere vores ressourceforbrug, siger Søren Pape Poulsen.

- Byudviklingsprojektet i Viborg Midtby sætter fokus på nogle generelle udfordringer omkring løsning af de barriereproblemer, som stationsområder ofte giver. Den kommende udvikling og fortætning af stationsområdet og de bynære erhvervsområder vil derfor ikke alene være til gavn for Viborg, men også kunne fungere som demonstrationsprojekt for andre byer, som står overfor en lignende byudvikling, siger projektleder Karen Skou fra Realdania.

Realdania og Viborg Kommune bidrager hver med 2,1 mio. kroner til arbejdet med byplankonkurrencen og helhedsplanen.

Første skridt i byudviklingsprojektet er at fastlægge rammerne omkring selve byplankonkurrencen, der formentlig kan udskrives i begyndelsen af 2011. Gennemførelsen af byplankonkurrencen og den efterfølgende udarbejdelse af en helhedsplan forventes at tage omkring to år.

De første konkrete omdannelsesprojekter vil måske kunne gennemføres allerede om få år, mens den samlede byomdannelse har et noget længere tidsperspektiv – formentlig mellem 20 og 25 år.

Projektet er udsprunget af Viborg Midtbyplan.

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Viborg Kommune