x

13 faglige perspektiver på samspillet mellem fysisk planlægning og CO2-reduktion - en interviewbog

Undersøgelse

Udgivelsesdato
juni 2023

Sideantal
64 sider

Forfatter(e)
Redaktion:
Interviewene er foretaget i januar og februar 2023 af Nanna Bay Sønderbæk, Rasmus Blindum og Britt Vorgod Pedersen fra Plan22+. Teksten er redigeret af Ellen Højgaard Jensen.

Download

Gennem interviews med tretten forskere tegner denne publikation et billede af, hvor vi står i dag i arbejdet med at samtænke den fysiske planlægning og den grønne omstilling: Hvad er i gang, hvor mangler der viden, og hvad ønsker vi af indsatsen?

Plan22+ er en femårig indsats mellem Plan- og Landdistriktssstyrelsen og Realdania, som skal støtte kommunerne i arbejdet med at udvikle den fysiske planlægning og vise, hvordan planlægningen kan bidrage til den grønne omstilling. Som del af indsatsen er der nedsat en ekspertgruppe, der er sammensat af repræsentanter fra forskningsmiljøer i Danmark.

Til sammen favner gruppen bredt mange af de problemstillinger, som skal inddrages, når vi ønsker at udvikle fysisk planlægning, så reduktion af CO2 får et større fokus: Udvikling af byerne og relationen mellem by og land, arealanvendelsen i det åbne land,  mobilitet, bæredygtigt byggeri, udvikling af planlægningen og den demokratiske proceser nogle af de temaer, som er genstand for forskningen, og som er vigtige elementer i en klimaorienteret planlægningspraksis.

Publikationen her bygger på interviews med medlemmerne af ekspertgruppen om deres forskning, om koblingen mellem forskning og praksis, om potentialet for den fysiske planlægning i forhold til at bidrage til den grønne omstilling og deres forventninger til Plan22+ indsatsen.