x

2050 - Der bli'r et yndigt land

Rapport

Udgivelsesdato
1. januar 2012

Sideantal
84 sider

Forfatter(e)
Realdania

Download


Scenarier for Danmarks grønne fremtid

Målsætningen har været at udvikle et scenarie, der beskriver mulige perspektiver for det danske samfund, hvis beslutningstagerne realiserer de ambitioner, der er grundlagt af Klimakommissionen. På baggrund af ”Grøn energi” har et bredt flertal i det danske Folketing bakket op om en vision, som skal gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler i 2050. De politiske visioner har siden fået bred støtte fra dansk erhvervsliv, kommuner, regioner, vidensinstitutioner og civilsamfundet.

Det grønne Danmarks-scenarie er udviklet i samarbejde med Realdania Debats medlemmer og mere end 50 førende eksperter. Denne publikationen er resultatet af et års scenariearbejde, gennemført i samarbejde mellem tænketanken Mandag Morgen og Realdania Debat. 

Read the English version:

2050 - Somethings Green in the State of Denmark