x

Analyse af kommunernes CO2-reduktionsbidrag til 70 målsætningen i 2030 (september 2023)

Rapport

Udgivelsesdato
september 2023

Sideantal
41 sider

Forfatter(e)
Udarbejdet for DK2020-partnerskabet af:
Ea Energianalyse
I samarbejde med:
CONCITO – Danmarks Grønne Tænketank

Download

En samlet analyse af CO2-reduktionsindsatser for de 92 kommuner, som har udarbejdet klimahandlingsplaner ved udgangen af august 2023.

96 danske kommuner er en del af DK2020-projektet, som har til formål at skabe fælles rammer og støtte til kommunernes arbejde med at lave klimahandlingsplaner i overensstemmelse med Parisaftalen. 

I denne rapport kortlægges CO2-reduktionsindsatser for de 92 kommuner, som har udarbejdet klimahandlingsplaner frem til og med august 2023. De 92 kommuner repræsenterer 98% procent af Danmarks befolkning og areal.

DK2020 er et partnerskab mellem KL, de fem regioner og Realdania, med det internationale bynetværk C40 som videnspartner og CONCITO som projektleder og videnspartner.

Om denne udgave

Ea Energianalyse udarbejdede i maj 2022 en analyse af de 20 pilotkommuners klimahandlingsplaner og i april 2023 en tilsvarende analyse af de 39 rul 1-kommuners klimahandlingsplaner.

Nærværende analyse planlægges opdateret inden udgangen af 2023 med data fra yderligere fire klimahandlingsplaner.