x

Blå skridt mod bæredygtige byer

Rapport

Udgivelsesdato
03. januar 2020

Sideantal
57 sider

Forfatter(e)
Li Liu, Ole Fryd og Marina Bergen Jensen, Københavns Universitet
Hjalte Jomo Danielsen Sørup og Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU
Maria Burup Dahl og Kristoffer Amlani Ulbak, Teknologisk Institut

Download

Vurdering af dansk praksis for klimatilpasning

For at vurdere om dansk klimatilpasning bidrager til bæredygtig udvikling er der opstillet en analyseramme ved at læse FN’s 17 Verdensmål op imod ti værdier (samfundsgoder), der synes at kunne opnås med klimatilpasningsprojekter.

Det gennemførte projekt viser alt i alt, at FNs verdensmål og de foreslåede indikatorer kan bruges til at komme godt rundt omkring projekter i planlægnings- og beslutningsfasen, og især hjælpe med at skærpe opmærksomheden over for også de mindre velkendte merværdier som robusthed over for tørke, minimering af CO2-aftryk og dæmpning af varmeøeffekt.