x

Boligviden

Rapport

Udgivelsesdato
maj 2021

Sideantal
114 sider

Forfatter(e)
Statens Kunstfond
Realdania

Download

Hvordan kan boligbyggeriet svare på samtidens klimaudfordringer, nye familiemønstre og boformer? Denne publikation udgør den første indledende indsamling af viden i Boliglaboratorium.

Statens Kunstfond og Realdania samarbejder om et nyt boliglaboratorium, som skal komme med nye bud på fremtidens boliger.

Syv forskellige boligprojekter indgår i Boliglaboratorium. Projekterne modtager faglig og økonomisk støtte til eksperimenterne fra Boliglaboratorium. Men projekterne skal overordnet set realiseres på markedsvilkår for at vise, at det er muligt at gøre tingene anderledes inden for de eksisterende økonomiske rammer.

Boliglaboratorium vil samtidig danne ramme for udvikling og drøftelse af reelle løsninger og vil hele vejen igennem dele og formidle resultaterne 
af eksperimenterne. For nye svar kræver ny viden. De følgende tekster udgør den første indledende og prøvende indsamling af viden i Boliglaboratorium, til inspiration eller som grundlag for nye spørgsmål og videre undersøgelser.