x

Byerne og det stigende havvand dialog og borgerinddragelse

Rapport

Udgivelsesdato
januar 2022

Sideantal
26 sider

Forfatter(e)
Udarbejdet af Teknologirådet

Download

Rapport om debat- og dialogsporet i Realdanias indsats 'Byerne og det stigende havvand´

Stigende havvand er en voksende udfordring for alle Danmarks kystbyer og kystkommuner. Udfordringen er både akut og langsigtet. 

Vanskelige beslutninger skal træffes snart, og de skal være holdbare. Det kræver bred opbakning. Borgerne skal ikke alene acceptere de valgte løsninger. De skal bidrage aktivt til at føre dem ud i livet. De skal have indsigt og være beredte til at imødegå problemerne, også hvis de bliver 
ramt af uforudsete hændelser. Derfor er åben og bred dialog og grundig inddragelse af borgerne særligt vigtig på dette område.

I projektet Byerne og det stigende havvand (2018-2021) har Teknologirådet høstet erfaringer med metoder og redskaber, der egner sig 
til at fremme denne dialogproces.