x

Byerne og det stigende havvand - Statusrapport 2019

Rapport

Udgivelsesdato
04. februar 2020

Sideantal
22 sider

Forfatter(e)
Ole Fryd og Gertrud Jørgensen (red.)

Download

Byerne og det stigende havvand - Statusrapport 2019 belyser, hvor vi er fagligt, emnemæssigt og metodisk i arbejdet med at imødegå havvandsstigninger.

Denne rapport er udarbejdet af Vidensnetværk om Byer og Havvand, der indgår som en del af Realdanias kampagne om Byerne og det stigende havvand.

Notatet opsummerer indholdet af de seks faglige notater, udarbejdet af forskere fra hhv. Arkitektskolen Aarhus, DTU og Københavns Universitet, der sammenfatter eksisterende viden vedrørende havvandsstigninger og kystbyer med fokus på hhv. planlægning (Fryd & Jørgensen, 2019), risikostyring (Arnbjerg-Nielsen & Löwe, 2019), jura (Anker & Knoop, 2019), samfundsøkonomi (Schou, Lautrup & Callesen, 2019), arkitektur og landskabsstrategi (Wiberg, 2019) og antropologi (Albris, 2019). Derudover indeholder rapporten et resumé af en interviewrunde blandt seks danske kommuner gennemført af forskerteamet i maj-juni 2019 (Jørgensen, 2019).