x

Bygherrens rolle i den cirkulære økonomi

Rapport

Udgivelsesdato
2019

Sideantal
44 sider

Forfatter(e)
Teknologisk Institut
Stig Yding Sørensen
Anke Oberender

Download

Bygherrer driver den cirkulære økonomi i bygge- og anlægsbranchen.

Hver femte danske offentlige eller private bygherrer stiller krav til brug af genbrugte materialer i nybyggeri. De store bygherrer er byggeriets største kunder, og deres krav og forventninger er en afgørende drivkraft for den cirkulære økonomi.

Den største udfordring for bygherrerne i forhold til at stille krav om genbrug eller genanvendelse af byggeaffald eller overskydende byggematerialer er af økonomisk art. Der er imidlertid 30 procent af bygherrerne, som melder, at regnskabet går i nul, og at genanvendelse og genbrug dermed ikke udgør en økonomisk byrde for dem.

Det viser en ny analyse om cirkulær økonomi for bygherrer fra Teknologisk Institut, som har interviewet 62 danske bygherrer. I undersøgelsen indgår bygherrer fra det private og offentlige samt bygherrer, der betegnes som halvoffentlige. Resultaterne fra surveyen er derefter blevet suppleret med cases om bygherrer, der har erfaringer med at stille krav om genbrug og genanvendelse i forbindelse med byggeri, renovering eller nedrivning.