x

Bygningskultur og bevaringsværdier

Udgivelsesdato
12. maj 2015

Sideantal
176 sider

Forfatter(e)
Redaktion:
Dansk Bygningsarv

Fagredaktør:
Professor og arkitekt Mogens A. Morgen, Arkitektskolen Aarhus

Download

1940'ernes og 1950'ernes murede boligbebyggelser

De murede etageboligbebyggelser fra 1940’erne og 1950’erne er arkitektur og landskabsarkitektur i verdensklasse og spiller en central rolle i opbygningen af velfærdssamfundet og den moderne forstad. Mange af boligbebyggelserne står over for modernisering og renovering, men der mangler en koordineret viden om, hvordan man bringer bygningerne ind i fremtiden uden at kompromittere de bærende bevaringsværdier. Denne publikation er en del af kampagnen 1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser,som ønsker at bidrage til fremtidssikring af dette særlige stykke dansk bygningskultur.