x

Bygningskultur og bevaringsværdier

Udgivelsesdato
12. maj 2015

Sideantal
176 sider

Forfatter(e)
Redaktion:
Dansk Bygningsarv

Fagredaktør:
Professor og arkitekt Mogens A. Morgen, Arkitektskolen Aarhus

Download

1940'ernes og 1950'ernes murede boligbebyggelser

De murede etageboligbebyggelser fra 1940’erne og 1950’erne er arkitektur og landskabsarkitektur i verdensklasse og spiller en central rolle i opbygningen af velfærdssamfundet og den moderne forstad. Mange af boligbebyggelserne står over for modernisering og renovering, men der mangler en koordineret viden om, hvordan man bringer bygningerne ind i fremtiden uden at kompromittere de bærende bevaringsværdier. Denne publikation er en del af kampagnen 1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser,som ønsker at bidrage til fremtidssikring af dette særlige stykke dansk bygningskultur.
Læs mere
Læs mere Læs mindre

{{ title }}

{{ description }}