x

Klimavisioner for modernismens bygningskultur

Bog

Udgivelsesdato
april 2024

Sideantal
210 sider

Forfatter(e)
Ellen Braae, Graves Simonsen, Lone Zeeberg Nielsen, Pia Nielsen, Nicolai Bo Andersen, Morten Ørsager, Grith Bech-Nielsen, Anne Mette Boye, Tobias Hentzer Dausgaard, Sidse Martens Gudmand-Høyer, Søren Pedersen, Christian Olesen, Marie Fostved, Kasper Hübertz Larsen, Erik Fenstad Langdalen, Lone-Pia Bach, Tommi Lindh, Arne Høi, Morten Birk Jørgensen

Download

Etageboligbebyggelser 1930-1974

'Klimavisioner for modernismens bygningskultur – etageboligbebyggelser 1930-1974’ rummer en række afsøgende og visionære tekster. Teksterne er skrevet af  arkitekter, ingeniører, bygherrer, entreprenører og forskere, der har det til fælles, at de alle har beskæftiget sig systematisk med både bevaringshensyn og klimadagsordenen.

Realdania har stillet spørgsmålet ’Hvordan kan vi mindske klimapåvirkning og ressourceforbrug i etageboligbyggerierne fra den moderne periode (1930-74), samtidig med at vi fastholder eller styrker bevaringsværdierne?’ til alle forfatterne, og på hver deres vis sætter de ord på, hvordan modernismens bygningskultur med dens særlige kvaliteter, sociale ambitioner og byggeteknik kan få helt afgørende betydning for byggeriets klimaindsats.

I Danmark er der rigtig mange etageboliger fra modernismen (1930-1974) og mange af dem står over for en snarlig renovering. De er derfor helt oplagte at fokusere på, hvis vi ønsker at bevare mere og ønsker at blive klogere på, hvor­dan vi bedst muligt bevarer.

Og vi står i en brydningstid, hvor der er brug for, at vi finder nye måder at mindske klimabelastningen i et livscyklusperspektiv, samtidig med at vi formår at fastholde eller styrke bygningernes særlige kvaliteter.

Vi håber bogen kan være med til at inspirere hele branchen til de videre arbejde med denne type bygninger, og at visionerne kan sætte gang i både tanker, projekter og nye samarbejder. 

God læselyst.