x

Climate Action Planning Framework (2020)

Rapport

Udgivelsesdato
august 2020

Sideantal
35 sider

Forfatter(e)
C40 Cities

Download

C40 har lanceret et omfattende støtteprogram for at hjælpe byerne med at tilpasse deres klimaplaner til Parisaftalens målsætninger. Programmet omfatter et framework kaldet 'Climate Action Planning Framework'.

C40-byerne har indset, at de er nødt til at forcere arbejdet med at reducere deres udledninger for at nå et mål om netto-nuludledning inden 2050. At nå i mål vil kræve at byerne senest i 2020 igangsætter gennemgribende strukturelle tiltag der skal sikre, at hele systemet dekarboniseres og gøres modstandsdygtigt over for klimaforandringer i tide.4 Dette kræver igen at der inden udgangen af 2020 vedtages klimahandlingsplaner som på basis af solide data og robust viden vil sikre, at de nødvendige gennemgribende strukturelle tiltag prioriteres og fremskyndes.

Som svar på behovet for hurtig og ambitiøs handling besluttede C40’s styregruppe5 sig for at skærpe kravet til medlemskab af C40-netværket. Ved udgangen af 2020 skal alle C40-byer have udarbejdet en klimaplan, der lever op til Parisaftalens målsætninger om at begrænse den globale opvarmning til 1,5° C. Kun gennem en sådan  ambitiøs og handlingsorienteret planlægning  vil byerne kunne bevæge sig tilstrækkelig hurtigt mod målet for 2050.

C40 har derfor lanceret et omfattende støtteprogram for at hjælpe byerne med at tilpasse deres klimaplaner til Parisaftalens målsætninger. Programmet omfatter en ramme for planlægning af lokale klimatiltag kaldet ’Climate Action Planning Framework’, herefter ’CAP-Framework’) og dertil et teknisk assistanceprogram, der tilbyder en række ressourcer, herunder vejledninger, værktøjer og peer-to-peer-vidensdeling, der skal understøtte planlægning og implementering i byerne og dertil skabe merværdi for borgere og lokalsamfund af de klimatiltag og –løsninger som gennemføres.