x

Danskernes boligmiljø i 2021 og udviklingen siden 2000

Rapport

Udgivelsesdato
2022

Sideantal
113 sider

Forfatter(e)
Stine Kloster
Sofie Rossen Møller
Michael Davidsen
Annette Kjær Ersbøll
Lars Gunnarsen
Niss Skov Nielsen
Anne Illemann Christensen

Download

Rapporten giver en opdateret beskrivelse af forekomsten og fordelingen af de vigtigste boligmiljøfaktorer i år 2021 samt beskriver udviklingen siden år 2000. Ud over data fra de to nationale spørgeskemaundersøgelser er der indhentet oplysninger om boligforhold fra Bygnings- og Boligregisteret, BBR.

Alle er udsat for nogle potentielle helbredsskadelige miljøfaktorer i og omkring deres bolig. Nogle skadelige boligmiljøfaktorer 
kan forebygges ved ændringer af en adfærd, andre skadelige faktorer kan kræve politiske beslutninger centralt, regionalt eller lokalt.

Rapporten giver en opdateret beskrivelse af forekomsten og fordelingen af de vigtigste boligmiljøfaktorer i år 2021 samt beskriver udviklingen siden år 2000.

Den baserer sig på resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne i år 2000 og 2021, hvor fokus var på boligmiljø. Endvidere er der indhentet oplysninger om eksempelvis boligtype og andre boligkarakteristika fra Bygnings- og Boligregisteret.